Lubuskie Bony Szkoleniowe – szansa dla przedsiębiorców

Lubuskie Bony Szkoleniowe to projekt stworzony dla przedsiębiorców, zainicjowany przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. Projekt ma na celu ułatwić podnoszenie kwalifikacji pracowników. Właściciele firm mogą uzyskać aż 80% dofinansowania na szkolenie kadry.

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa to największa organizacja samorządu gospodarczego na terenie naszego województwa. W jej skład wchodzi około 300 podmiotów gospodarczych. Izba stawia sobie za cel rozwój życia gospodarczego. Lubuskie Bony Szkoleniowe to projekt dysponujący sporym budżetem, bo na jego realizację przeznaczone zostanie aż 10,3 mln złotych. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego (subregionu gorzowskiego) oraz ich pracownicy.

Grupę priorytetową w ramach projektu stanowią pracownicy w wieku 50+ oraz pracownicy mający tzw. niskie kwalifikacje. Wysokość dofinansowania będzie zależna od wielkości przedsiębiorstwa – im większe przedsiębiorstwo, tym większe maksymalne dofinansowanie. Mikro firmy ubiegać się będą mogły maksymalnie o 20 tysięcy złotych, małe firmy o 30 tysięcy złotych, a średnie przedsiębiorstwa o 60 tysięcy złotych. Maksymalna kwota, jaka może zostać przeznaczona na jednego pracownika, wynosi 10 tysięcy złotych.

Szczegóły na temat projektu znaleźć można na stronie Lubuskich Bonów Szkoleniowych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*