Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrz Karoliny Piotrowskiej

Burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska otrzymała absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu oraz wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie gminy. Jak głosowali radni nad wotum zaufania podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się 21 czerwca w Centrum Promocji Kultury?

Raport o stanie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiany jest co roku przez burmistrza. Stanowi on podsumowanie działalności burmistrza oraz Urzędu Miejskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Miejskiej. Raport podawany jest do wiadomości publicznej, a w debacie nad nim mogą wziąć udział zainteresowani mieszkańcy.

Na sesji radni, którzy głosowali za wotum zaufania postanowili uargumentować swój wybór. Niestety zabrakło opinii radnych głosujących przeciwko. Za przyznaniem wotum zaufania na 15 obecnych radnych, 10 było za, 4 osoby były przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu.

Z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 radni Rady Miejskiej Drezdenka udzielili burmistrzowi  absolutorium. Na 15 obecnych radnych, 15 było za.

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób Radni argumentowali swoje głosy nad raportem o stanie gminy oraz wotum zaufania dla burmistrz:

Przytoczę państwu fragment raportu: “Budżet gminy jest postrzegany jako porozumienie pomiędzy burmistrzem, radą miejską oraz społeczeństwem.” Myślę, że gdybyśmy nie doszli do tego porozumienia, to stumilionowy budżet niebyły zrealizowany. Nie byłoby prawie czteromilionowej nadwyżki budżetowej, nie byłoby tych wszystkich inwestycji. I wiele by można zarzucić pani burmistrz – że jest stanowcza, ale czy to źle? że jest uparta, ale czy to źle? że podejmuje trudne decyzji, ale czy to źle? jej stanowisko tego wymaga. Że zależy jej na gminie, ale czy to źle? Każdemu z nas zależy na tym, aby mieszkańcy gminy, zarówno ci z miasta, jak i ze wsi byli zadowoleni. […] Dlatego dziękuję za to porozumienie i dziękuje za możliwość podejmowania dalej tego porozumienia.

Radna Elżbieta Turostowska

Chciałabym powiedzieć, że kolejny raport o stanie gminy drezdenko, spełnia kryteria raportu, opisuje postęp i rezultaty, spełnia wszelkie oczekiwania i zbiera w całość cały rok pracy pracowników urzędu, jednostek gminnych oraz Rady Miejskiej w Drezdenku. Chciałabym zwrócić uwagę na szereg podejmowanych uchwał, to nie jest tylko fakt, że siadamy i wciskamy guziki, pracownicy musze te uchwały przygotowywać, dlatego bardzo dziękuje pracownikom za włożony trud, ponieważ wiem jak wygląda praca w samorządzie. […] Gmina działa w sposób dynamiczny i profesjonalny, wyprzedzając inne samorządy.

Radna Karolina Kozicka

Cały czas jest wiele do dokonania. Chciałbym przypomnieć, że kiedy rozpoczynaliśmy kadencję, Gmina Drezdenko była na ostatnim miejscu w rankingu pozyskiwania środków zewnętrznych z Unii Europejskiej, ale te czasy minęły i już nie wrócą. Pomimo trudności poprzedniego roku, bardzo wiele nam się udało i tego możemy sobie pogratulować wzajemnie, chętnie przypomnę tutaj o kilku działaniach aktywizujących społecznie naszych mieszkańców, które powstały w tym czasie, jak na przykład: Centrum Organizacji Pozarządowych, świetlica środowiskowa, kolejna edycja Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego, czy kolejny Klub Seniora (w Trzebiczu).

Radny Tomasz Walczak

Przeczytałem raport, porównując go z ciekawości z raportami z innych gmin. Raport z Drezdenka był najbardziej przejrzysty i zrozumiały, dlatego dziękuje panu sekretarzowi za cały trud jaki w niego włożył.

Radny Andrzej Miron

Chciałam w imieniu mieszkańców, których reprezentuję podziękować, jak widzimy w raporcie mamy sporo inwestycji które dzieją się nie tylko w mieście, ale również na wsiach, część z nich dzieje się w mojej miejscowości – w Gościmiu. Mieszkańcy nie mogą się już doczekać końca remontów, ale nie wiele nam już zostało. Wielu mieszkańców i turystów już korzysta ze ścieżki rowerowej, pomimo tego ze nie została jeszcze otwarta – to pokazuje jak ważna była to inwestycja, za co bardzo jeszcze raz dziękujemy.

Radna Sylwia Słomińska

Dyskusję zakończyła Radna Karolina Kozicka, mówiąc:

Na zakończenie chciałabym przytoczyć pewien cytat: "spotkać się to początek, zgodzić się to postęp, a pracować razem to sukces." Niewątpliwie ten sukces dzisiaj osiągamy, sukces który, ma wielu ojców, ale tylko jedną matkę - Piotrowską.

Radni, którzy należą do obozu “opozycji”, nie uargumentowali swoich decyzji podczas sesji, w związku z czym nie wiemy, jakimi merytorycznymi przesłankami się kierowali. W tej sprawie Redakcja iDrezdenko wysłała zapytanie do Radnego Adama Kołwzana, Sebastiana Dukaczewskiego, Damiana Mateli-Libery, Dariusza Paluszkiewicza oraz Radnej Pauliny Pieluszczak-Suchodolskiej. Radni do tej pory nie udzielili nam komentarza.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*