110 tys. na wsparcie rodziny, pieczy zastępczej i przeciwdziałanie narkomanii

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka z Zielonej Góry, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. oraz Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku to tylko niektóre z podmiotów, jakie otrzymały środki w otwartym konkursie ofert. Konkurs dotyczył zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Wczoraj 30.05 Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 35 tys. zł a realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w kwocie 75 tys. zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Dofinansowane zostaną zadania publiczne których celem jest wspieranie działań w obszarze:

racy z rodziną, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka, edukacji i profilaktyki w zakresie problematyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, leczenia, rehabilitacji oraz ograniczenia szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej.

Otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2022 r. realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w obszarze przeciwdziałania narkomanii ogłoszono 30 marca.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*