Zaprzysiężenie nowych Radnych i Burmistrza Drezdenka

fot. Natalia Burdz / https://www.facebook.com/natalia.burdz

Mieszkańcy Gminy Drezdenko w przesuniętych (z jesieni 2023 roku) wyborach samorządowych wskazali 7 kwietnia swoich przedstawicieli lokalnej władzy wykonawczej i uchwałodawczej. Poniżej prezentujemy informacje o nowej Radzie Miejskiej w Drezdenku.

W poniedziałek, 6 maja o godzinie 17:00 odbyła się uroczysta i symboliczna pierwsza sesja Rady Miejskiej w Drezdenku kadencji 2024 – 2029, podczas której zaprzysiężono Radnych i nowego Burmistrza Drezdenka. Radni podczas sesji złożyli ślubowanie wierności konstytucji i prawu oraz co najważniejsze, wybrali spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku, którym został dotychczasowy Radny Sebastian Dukaczewski.

Ślubowanie złożył również nowy Burmistrz – Adam Kołwzan, który dziś (7 maja) oficjalnie rozpoczyna swoją pracę w Urzędzie Miejskim.

Wybory Radnych Rady Miejskiej w Drezdenku

Gmina Drezdenko jest podzielona na 15 okręgów wyborczych. Każdy z nich reprezentuje jeden Radny wybierany większością głosów mieszkańców zamieszkałych w obrębie danego okręgu.

W kadencji 2024-2029 w Radzie Miejskiej w Drezdenku pracują:

Numer okręgu wyborczegoImię i nazwiskokomitet wyborczyLiczba uzyskanych głosówProcent głosów w okręgu
1Jarosław DworeckiKWW Jarosława Dworeckiego16129,49%
2Adam WojcieszakKWW Adama Wojcieszaka11139,22%
3Kamil OnichimowskiKWW Adama Wojcieszaka9830,91%
4Damian Matela-LiberaKWW Damiana Matela-Libera13243,28%
5*
6Małgorzata HincKWW Karoliny Piotrowskiej18533,27%
7Włodzimierz SapórKWW Włodzimierza Sapóra15127,45%
8Michał CzekajłoKWW Karoliny Piotrowskiej14937,34%
9Sebastian DukaczewskiKWW Adama Kołwzana14429,57%
10Tomasz SiudaKWW Jana Kuchowicza15940,46%
11Paulina Pieluszczak-SuchodolskaKWW Paulina Pieluszczak-Suchodolska37564,66%
12Mariusz SucheckiKWW Karoliny Piotrowskiej13945,28%
13Andrzej MironKWW Karoliny Piotrowskiej17134,55%
14Katarzyna CzerwińskaKWW Adama Kołwzana13537,09%
15Czesław BinkowskiKWW Adama Kołwzana14146,53%
*W okręgu nr 5, większość głosów otrzymał Adama Kołwzan, jednak w związku z objęciem przez niego mandatu Burmistrza Drezdenka odbędą się tam wybory uzupełniające.

Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Wybory Burmistrza Drezdenka

W wyścigu o przysłowiowy fotel Burmistrza Drezdenka w tym roku udział wzięło czterech kandydatów, którzy w wyborach 7 kwietnia uzyskali następujące wyniki:

NrImię i nazwiskoNazwa komitetuPrzynależność do partii politycznejLiczba głosówProcent głosów
1Adam KołwzanKWW Adama KołwzanaPlatforma Obywatelska1 68326,54%
2Jan KuchowiczKWW Jana KuchowiczaBrak1 26619,97%
3Karolina PiotrowskaKKW Karoliny PiotrowskiejBrak2 12633,53%
4Adam WojcieszakKWW Adama WojcieszakaBrak1 26619,97%
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

W związku z tym, że w wyborach udział wzięło więcej niż dwóch kandydatów oraz żaden z nich nie uzyskał ponad 50% głosów, konieczne było przeprowadzenie II tury wyborów Burmistrza, która odbyła się 21 kwietnia.

NrImię i nazwiskoNazwa komitetuPrzynależność do partii politycznejLiczba głosówProcent głosów
1Adam KołwzanKWW Adama KołwzanaPlatforma Obywatelska3 36058,18%
2Karolina PiotrowskaKKW Karoliny PiotrowskiejBrak2 41541,82%
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Zadania i kompetencje organów uchwałodawczych i wykonawczych gminy

Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym w gminie, a do jego najważniejszych obowiązków należy:

  • kierowanie Urzędem Miejskim
  • współpraca z Radą Miejską, w tym przygotowywanie projektów uchwał i wniosków
  • Wykonywanie budżetu
  • Określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej

Rada Miejska jako organ uchwałodawczy, nie jest mniej ważnym organem niż Burmistrz, ponieważ do jej kompetencji należy:

  • Uchwalanie statutu gminy, określającego zasady funkcjonowania gminy i jej strukturę organizacyjną;
  • Uchwalanie budżetu gminy oraz powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy
  • Planowanie przestrzenne
  • Decydowanie o podatkach i opłatach
  • Zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*