Spacer badawczy dotyczący dziedzictwa kulturowego i historii miasta

źródło: Urząd Miejski w Drezdenku

We wtorek 10 maja został zorganizowany przez Urząd Miejski w Drezdenku we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa spacer w ramach ogólnopolskiego projektu „Wzorcowa Rewitalizacja”.

Popołudniowe spotkanie zgromadziło pasjonatów dawnych fortyfikacji oraz mieszkańców zainteresowanych dawnymi dziejami Drezdenka. Była to jedna z pierwszych od długiego czasu okazji do bezpośredniego poznania historycznego dziedzictwa przy wsparciu badaczy i specjalistów. Spacer rozpoczął się słowem wstępu Pani Burmistrz Karoliny Piotrowskiej, która podkreśliła istotę dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji oraz jak ważną rolę pełnią mieszkańcy w całym procesie tworzenia gminnego programu rewitalizacji. Uczestników po terenie dawnej twierdzy i historycznym centrum miasta oprowadzili profesor Wojciech Eckert z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz dyrektor Ewa Kułakowska z Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej imienia Franciszka Grasia.

Jest to kolejny etap prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Skuteczna rewitalizacja w znacznym stopniu zależy od dobrej współpracy wszystkich podmiotów działających w gminie. Szczególne istotne jest wspólne określenie potrzeb i oczekiwań wobec zmian, a także problemów i sposobów ich rozwiązywania. Rewitalizacja jest ważnym zadaniem, w którym powinni brać udział mieszkańcy, przedsiębiorcy, inwestorzy, organizacje społeczne i instytucje działające na naszym terenie.

Źródło: Urząd Miejski w Drezdenku

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*