REDAKCJA

Redaktor naczelny i wydawca: Patryk Gniewa
Zespół redakcyjny: Maciej Kudra-Bartkowiak