Rada Miejska udzieliła wotum zaufania i absolutorium burmistrzyni

W środę (17 czerwca) radni Rady Miejskiej w Drezdenku podczas uroczystej sesji podsumowującej rok 2019 udzielili Karolinie Piotrowskiej wotum zaufania oraz absolutorium.

Każdego roku prezydenci, burmistrzowie i wójtowie zobowiązani są do przedstawienia radzie miejskiej oraz mieszkańcom raportu o stanie gminy oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni. Na tej podstawie radni decydują, czy udzielić wotum zaufania oraz absolutorium.

17 czerwca debatę nad raportem o stanie gminy Drezdenko rozpoczęła burmistrzyni Karolina Piotrowska.

Przedstawiam państwu raport o stanie gminy Drezdenko w 2019 roku. Jest to pełen rok kalendarzowy, w którym działaliśmy na przygotowanym przez nas budżecie, dla dobra naszej gminy. Dlatego jest to czas podsumowania tego, co nam się udało oraz tego, nad czym należy jeszcze popracować, naszych wspólnych sukcesów, ale też porażek.

W dalszej części dyskusji radni rozmawiali na temat roku 2019. M. in. o pozyskaniu rekordowej sumy środków na inwestycje – ponad 17 milionów złotych. Nie zabrakło też debaty o śmieciach, jednak nie na temat podwyżki, o której pisaliśmy tutaj, ale na temat osób, które do dziś nie złożyły deklaracji. Według przygotowanego raportu blisko 3700 osób w gminie Drezdenko nie dokonuje opłat za śmieci.

Część debaty radni poświęcili zlikwidowanemu w marcu Miejsko-Gminnemu Zespołowi Oświaty. Przybyła na sesję Ewa Pręt, była dyrektor MGZO, zarzuciła włodarzom oraz części radnym, że przez ich działania byli pracownicy MGZO zostali „wykluczeni” ze społeczności Drezdenka przez innych mieszkańców. Jednak o tej kwestii będziemy już nie długo informować na łamach iDrezdeko.

Ostatecznie, po ponad dwugodzinnej debacie, radni Rady Miejskiej postanowili o udzieleniu Karolinie Piotrowskiej wotum zaufania 10 głosami „za”, czterema „przeciw” (S. Dukaczewski, A. Kołwzan D. Krysa i D. Matela-Libera) oraz jednym „wstrzymującym” (D. Paluszkiewicz).

Podobna sytuacja miała miejsce podczas głosowania nad przyznaniem burmistrzyni absolutorium. 12 radnych głosowało „za”, a trzech było „przeciwko”. Radny Adam Kołwzan, który nie chciał, aby rada udzieliła burmistrzyni absolutorium, argumentował to wydarzeniem z wiosny 2019 roku, kiedy to Karolina Piotrowska postanowiła zwolnić dotychczasowego sekretarza gminy, za co Urząd Miejski na podstawie ugody musiał wypłacić byłemu sekretarzowi Andrzejowi Kozubajowi 20 tysięcy złotych (o całej sprawie K. Piotrowska pisała tutaj).

Jeżeli ktoś wiedząc, że naraża gminę na bardzo prawdopodobną stratę pieniędzy z premedytacją w to brnie, to uważam, że nie jest to dbałość o budżet.

Radny Adam Kołwzan

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*