Podwyżka opłat za wywóz śmieci – dlaczego?

Siódmego maja podczas XXIX sesji Rady Miejskiej zwołanej na wniosek Burmistrz, drezdeneccy radni przez ponad trzy godziny dyskutowali na temat podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Drezdenko. Ostatecznie przyjęli oni uchwałę jedenastoma głosami „za”. 

Dziś obowiązująca na terenie całej gminy opłata wynosi 19 złotych od mieszkańca, dlaczego więc wzrost aż o 10 złotych? 

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska – Joanna Bajcar, przedstawiła radnym i mieszkańcom zasadność podejmowanej uchwały.  

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszy odbierania, transportu i zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utworzenia PSZOK, obsługo administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Następnie J. Bajcar przekazała dane na temat stawek wywozu odpadów oraz strat w budżecie, jakie ponosi Gmina Drezdenko, odkąd w 2015 roku wystąpiła z Celowego Związku Gmin ZG05 i Związku Międzygminnego Powiatu strzelecko-Drezdeneckiego. 

W roku:Stawka za selektywne gosp. odpadami komunalnymi:Stawka za nieselektywne gosp. odpadami komunalnymi:Deficyt gminy z tytułu gosp. odpadami komunalnymi:
201512,50 złotych18 złotych284 027 złotych
201612,50 złotych18 złotych309 915 złotych
2017*12,50 złotych18 złotych
2017**14 złotych19 złotych216 799 złotych
201814 złotych19 złotych538 484 złotych
2019*14 złotych19 złotych
2019**19 złotych26 złotych401 173 złotych
2017* – okres od 01. 01. do 31.06. | 2017** – okres od 01.07. do 31.12.
2019* – okres od 01.01 do 31.03 | 2019** – okres od 01.04. do 31.06.2020 roku

Jak podkreśliła J. Bajcar, dotychczas planowana na rok 2020 strata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi miała wynieść 1 208 837 złotych. 

Wzrost opłat za śmieci rośnie we wszystkich samorządach Polski. Podobną decyzję o wzroście opłat za śmieci podjęto w Strzelcach Krajeńskich, Dobiegniewie, Starym Kurowie oraz Zwierzynie. Obowiązująca w tych gminach stawka wynosi 29 złotych. Uwarunkowane jest to przede wszystkim: 

  •  Wzrostem opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów. Do końca 2017 opłata wynosiła 24,15 złotych za jedną tonę odpadów. Dziś wynosi ona 270 złotych za tonę odpadów; 
  • Wzrostem opłat za prąd; 
  • Wzrostem pensji minimalnej; 
  • Spadkiem cen surowców wtórnych spowodowany zakazem importu odpadów do Chin; 
  • Obowiązkiem segregacji odpadów przez każdego właściciela nieruchomości; 

Burmistrz Drezdenka – Karolina Piotrowska zapewniała radnych i mieszkańców, że: 

Podwyżka w stosunku do obecnie obowiązującej stawki o 10 na osobę, to bardzo duża kwota, zwłaszcza przy wieloosobowej rodzinie, jednak chcę podkreślić, że ta decyzja nie wynika z naszego „widzi mi się”, ponieważ gmina nie może zarabiać na gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Jednak z drugiej strony został na nas nałożony obowiązek działania w taki sposób, aby tak kalkulować, żeby gospodarowanie odpadami się bilansowało.” 

Burmistrz Piotrowska podkreśliła, że Gmina Drezdenko musi podejmować działania w taki sposób, aby nie ograniczać lub rezygnować z innych inwestycji, wspierając obszar gospodarowania odpadami.  

Ostatecznie po trzygodzinnej dyskusji radni przyjęli uchwałę stanowiącą podwyżkę opłat za wywóz odpadami komunalnymi wraz z poprawką Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drezdenku – Mariusza Sucheckiego. 

Dlatego zgodnie z uchwałą od 01 lipca 2020 roku obowiązywać będzie stawka 26 złotych za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny.  

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*