Ostatni dzień MGZO

Zgodnie z zapowiedziami, od jutra, czyli od 1 kwietnia, Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku przejdzie restrukturyzację i zostanie włączony w siatkę referatów Urzędu Miejskiego.

15 stycznia radni Rady Miejskiej w Drezdenku podjęli uchwałę, na podstawie której zespół oświaty zostanie zlikwidowany. Warto przypomnieć, że podobną decyzję radni podjęli w kwietniu ubiegłego roku, ale została ona unieważniona przez wojewodę Władysława Dajczaka, w związku z prawnymi uchybieniami.

Od 1 kwietnia obowiązki MGZO będzie sprawował Urząd Miejski, a będzie to przede wszystkim obsługa finansowa, rachunkowa, prawna oraz administracyjno-organizacyjna placówek oświatowych. Dotychczas do głównych zadań MGZO należało naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracownikom oświaty, prowadzenie księgowości poszczególnych placówek, organizowanie dowozów do szkół, wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz obsługa prawna placówek oświatowych. Jednostka miała też wspomagać dyrektorów szkół w prawidłowym dysponowaniu przyznanymi środkami budżetowymi.

Sama transformacja rozpoczęła spór pomiędzy samorządem, a przeciwnikami likwidacji MGZO. Podczas dyskusji na sesji Rady Miejskiej padały oskarżenia o „likwidację oświaty” i „powrót do komunizmu”, ale o tym pisaliśmy tutaj.

Zmiana ma stworzyć przestrzeń do lepszej współpracy burmistrza z kierownictwem szkół. Efektem zmian będzie także usprawnienie i skoordynowanie procesów inwestycyjnych, zdobywania i rozliczania środków pozabudżetowych i zamówień publicznych w obszarze oświaty. […] Zmiany mają charakter organizacyjny i nie mają wpływu na pracę nauczycieli. Nie dotyczą spraw dydaktycznych czy wychowawczych, a jedynie zmieniają sposób zarządzania i współpracy z dyrektorami.

Burmistrz Karolina Piotrowska

Jak się dowiedzieliśmy, z kilkunastu pracowników MGZO tylko czterech zgodziło się na przeniesienie w struktury Urzędu Miejskiego. Pozostali pracownicy będą musieli otrzymać odprawy.

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*