Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla strażaków z Drezdenka

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki

Wczoraj (26 lutego) miała miejsce uroczystość przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Drezdenku. W wydarzeniu wziął udział Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak.

Co prawda nowy samochód drezdeneccy strażacy odebrali kilka miesięcy temu, to wczorajsza uroczystość była zwieńczeniem zakupu nowego pojazdu. Nowy wóz kosztował 779 820 złotych z czego prawie 60% tej kwoty pochodzi ze środków ogólnopolskiego programu wspierania służb ratowniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Środowiska, natomiast pozostała część należała do środków własnych gminy.

Te samochody są naprawdę bardzo oczekiwane i potrzebne. Cieszę się, że ten nowoczesny samochód będzie Was wspierał, będzie gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców.

Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy posiada zbiornik wody i środka pianotwórczego oraz  dwuzakresową autopompę o wydajności 1730 dm3/min i 3706 dm3/min. Pojazd wyposażono w linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, instalację zraszaczową oraz maszt oświetleniowy 2x216W.

Informacja Lubskiego Urzędu Wojewódzkiego

Ochotnicza Straż Pożarna w Drezdenku jest jedną z czterech jednostek w gminie, która działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Zrzesza ona 117 członków z czego 38 jest uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jak podkreśla Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie, jest to „jednostka strategiczna w zakresie zabezpieczenia operacyjnego powiatu strzelecko-drezdeneckiego, ponieważ jej odległość od najbliższej siedziby Państwowej Straży Pożarnej wynosi 28 km.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*