Nowy Starosta z Drezdenka. Powyborcze roszady w Radzie i Zarządzie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

fot. Powiat Strzelecko-Drezdenecki

Pokłosiem wyborów samorządowych z 7 kwietnia zmienił się Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. We wtorek, 7 maja odbyła się pierwsza inaugurująca sesja Rady Powiatu kadencji 2024-2029.

Podczas pierwszej sesji Rady Powiatu oprócz odebrania zaświadczeń o wyborze na Radnych oraz ślubowania Radni wybrali spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Zarząd na czele ze Starostą.

Decyzją Radnych nowym Starostą Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego został Radosław Świekatowski, mieszkaniec Drezdenka startujący z listy KKW Koalicji Obywatelskiej.

Wicestarostą Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego został Bogusław Kierus, dotychczasowy Starosta startujący z listy KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni.

Rada Powiatu wskazała również trzech członków Zarządu Powiatu, którymi zostali:

 • Natalia Burdz
 • Andrzej Bajko
 • Michał Huber

Przewodniczącym Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego został Mateusz Karkoszka, startujący w wyborach z list KKW Nowy Powiat.

Wybory Radnych Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego

Okręg wyborczyImię i nazwiskoKomitet WyborczyLiczba
głosów
Procent głosów
na kandydata
DrezdenkoPaweł AntczakKW Prawo i Sprawiedliwość1 28920,94%
Strzelce KrajeńskieAndrzej BajkoKWW Ponad Podziałami4027,29%
Dobiegniew,
Stare Kurowo,
Zwierzyn
Tadeusz BednarczukKW Prawo i Sprawiedliwość4738,42%
Dobiegniew,
Stare Kurowo,
Zwierzyn
Natalia BurdzKWW Koalicja Obywatelska64511,48%
DrezdenkoJolanta ConKWW Koalicja Obywatelska5639,15%
Strzelce KrajeńskieMichał HuberKWW Koalicja Obywatelska3145,69%
Strzelce KrajeńskieMateusz KarkoszkaKWW Nowy Powiat5269,53%
Strzelce KrajeńskieBogusław KierusKWW Trzecia Droga
PSL-PL2050 Szymona Hołowni
4758,61%
DrezdenkoDariusz KrysaKWW Koalicja Obywatelska68911,19%
DrezdenkoEmilia MohylakKWW Trzecia Droga
PSL-PL2050 Szymona Hołowni
1762,86%
Strzelce KrajeńskieLeszek NowakKW Prawo i Sprawiedliwość4257,70%
Strzelce KrajeńskieGrzegorz RakiejKWW Nowy Powiat2163,92%
Dobiegniew,
Stare Kurowo,
Zwierzyn
Sebastian RuszczakKWW Koalicja Obywatelska3065,45%
Dobiegniew,
Stare Kurowo,
Zwierzyn
Halina SanokowskaKWW Nowy Powiat2113,76%
Dobiegniew,
Stare Kurowo,
Zwierzyn
Przemysław StaszakKWW Trzecia Droga
PSL-PL2050 Szymona Hołowni
3175,64%
DrezdenkoRafał SzramaKW Prawo i Sprawiedliwość1903,09%
DrezdenkoRadosław ŚwiekatowskiKW Koalicja Obywatelska2163,51%
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Kompetencje Zarządu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Do jego zadań należy wykonywanie uchwał Rady Powiatu i do jego głównych zadań należy:

 • przedstawianie Radzie spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowuje projekty uchwał, informuje mieszkańców o założeniach budżetu, strategii rozwoju powiatu oraz kierunkach działania;
 • przedkłada Przewodniczącemu Rady wnioski o zwołanie sesji;
 • podejmuje uchwały w sprawach zwykłego zarządu mieniem Powiatu, w tym zaciągania pożyczek krótkoterminowych i kredytów w granicach udzielonego przez Radę upoważnienia na dany rok budżetowy;
 • nadzoruje działalność powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych.

Kompetencje Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. Do jej kompetencji należą m.in.:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu Powiatu;
 • wybór i odwołanie Zarządu, w tym Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu;
 • powołuje i odwołuje na wniosek Starosty Sekretarza i Skarbnika Powiatu;
 • stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu;
 • uchwalanie budżetu powiatu;
 • podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*