Kiedy Drezdenko doczeka się kolejnych etapów obwodnicy?

Pierwszego kwietnia w gorzowskim biurze Urzędu Marszałkowskiego burmistrzyni Karolina Piotrowska spotkała się z Członkiem Zarządu Województwa Lubuskiego Marcinem Jabłońskim.

Rozmowa pomiędzy urzędnikami dotyczyła planowanych, bieżących i zrealizowanych inwestycji drogowych na terenie gminy Drezdenko. Poruszono przede wszystkim temat budowy 3. oraz 4. etapu obwodnicy Drezdenka. Obie inwestycje zostały ujęte w projekcie Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w latach 2021-2027 w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Jednakże realizacja ww. zadań uzależniona będzie od terminu uruchomienia środków finansowych w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego, a także poziomu alokacji, jaka będzie przyznana na realizację inwestycji drogowych.

Podczas spotkania poruszono także kwestię dalszej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 174 Drezdenko-Krzyż oraz rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 Drezdenko – Międzychód. Burmistrzyni Piotrowska omówiła również podpisane w zeszłym roku porozumienie pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Drezdenko w sprawie podjęcia działań dotyczących zmiany kategorii drogi wojewódzkiej nr 170 relacji Przeborowo – Drawiny – Nowe Bielice na kategorię drogi gminnej. Zgodnie z zapisami porozumienia w latach 2021 – 2022 Województwo Lubuskie zobowiązało się do remontu drogi wojewódzkiej nr 170 na odcinku Drawiny – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 174. Szacunkowa wartość zadania wynosi 2,2 mln. W bieżącym roku planowane jest wykonanie remontu ponad dwukilometrowego odcinka, którego koszt oszacowany został na 1.083.306,24 zł. Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa.

Ponadto w bieżącym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich poprawi bezpieczeństwo na terenie Gminy Drezdenko poprzez:

  • montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość w ciągu drogi woj. nr 158 w m. Trzebicz – wartość zadania 50 tys. zł;
  • Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 156 w m. Klesno – wartość zadania 176 tys. zł.

1 Komentarz

  1. Drezdenko bardzo potrzebuje uporządkowania problemu komunikacji wokół i w samym mieście. Obwodnica to dopiero początek i warunek dalszych inwestycji. Poprzez przesunięcie ruchu tranzytowego z miasta na obręb tegoż stworzy się niesamowite możliwości przekształcenia przestrzeni miejskiej w bardziej przyjazną dla ludzi, chodzących piechotą, osób starszych, dzieci i rowerzystów. Ulice i place powinny być rozumiane i ukształtowane jako przedłużenie naszych mieszkań, gdzie czujemy się bezpiecznie i gdzie chętnie przebywamy. Drezdenko jest małe, a centrum bardzo kompaktowe, zagęszczone także wiele miejsc potrzebnych nam do życia powinno się osiągać co najmniej pieszo a komunikacja miejska, uzupełniałaby i łączyła ważne i odległe punkty miasta jak stacja kolejowa szpital szkoły żłobek, przedszkola, centra handlowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*