Interwencja Kancelarii Prezydenta RP w sprawie biogazowni i opinia prawna z Poznania

W czwartek (12 marca) podczas wspólnego posiedzenia komisji przy Radzie Miejskiej w Drezdenku radni dyskutowali na temat pisma Komitetu Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Drezdenka i Gminy Drezdenko, skierowanego do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie biogazowni.

W lutym Komitet wysłał pismo do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie budowy biogazowni w Osowie przez firmę Green Genius.

W odpowiedzi Kancelaria Prezydenta RP wystosowała prośbę do starosty strzelecko-drezdeneckiego oraz Rady Miejskiej w Drezdenku o ustosunkowanie się do przekazanych informacji. Podczas posiedzenia wspólnego komisji radni, wraz z burmistrz Karoliną Piotrowską, dyskutowali na temat wstępnego brzmienia ich stanowiska.

Decyzje dotyczące możliwości wybudowania w gminie Drezdenko (woj. lubuskie) dwóch biogazowni o łącznej mocy 2 MW zostały podejmowane w latach 2014-2016 i podpisane przez osoby piastujące wówczas władzę. Rada Miejska w Drezdenku w obecnym składzie funkcjonuje od listopada 2018 roku, nie miała więc wpływu na podejmowane wcześniej decyzje.

Treść pisma przekazana przez jednego z radnych i opublikowana na Facebookowym profilu pani Danuty Zych – członkini Społecznego Towarzystwa Obrońców Przyrody (pisownia poprawiona)

W dalszej części pisma zostały wymienione działania podjęte przez RM, począwszy od wspólnego posiedzenia komisji 21 listopada 2019, aż po spotkanie z inwestorem oraz skierowanie całej sprawy do zbadania przez kancelarię prawną w Poznaniu.

W czwartek (19 marca) burmistrz Karolina Piotrowska na swoim fanpage’u poinformowała, że

13 marca otrzymałam opinię prawną w przedmiocie oceny legalności wydania decyzji administracyjnych związanych z budową biogazowni. Przedstawiona analiza daje mi argumenty do wystąpienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności dwóch z nich. Wniosek do SKO złożę jeszcze w tym tygodniu.

Jeżeli Kolegium podzieli tę opinię, budowa nie będzie mogła być realizowana na podstawie tych decyzji.

Burmistrz Karolina Piotrowska

W dalszej części postu burmistrz zaznaczyła, że o dalszych postępach w sprawie będzie informować na bieżąco.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*