Drezdenecki Budżet Obywatelski 2021 – jakie projekty zgłosili mieszkańcy?

Urząd Miejski w Drezdenku opublikował listę projektów, które zgłosili mieszkańcy w ramach drugiej edycji Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021. Jakie projekty zgłosili mieszkańcy?

Drezdenecki Budżet Obywatelski umożliwia mieszkańcom gminy bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części środków publicznych na przedsięwzięcia zgłoszone przez ich samych. Dzięki takim akcjom mieszkańcy wspólnie decydują o wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Kwota przeznaczona na projekty wynosi, tak jak w poprzednim roku, 600 tysięcy złotych.

Projekty zgłoszone przez mieszkańców oraz zakwalifikowane przez komisję do przeprowadzenia oceny projektów:

 1. Rewitalizacja terenu OSP w Niegosławiu:
  • Projekt zakłada remont budynku oraz modernizację posesji, co zmniejszy koszty jego funkcjonowania oraz poprawi wizerunek wsi;
  • Szacunkowy koszt – 210.000,00 zł;
 2. Kontener sanitarny przy placu w Karwinie:
  • Celem projektu jest ustawienie kontenera sanitarnego (WC), co stworzy odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne dla osób korzystających z placu rekreacyjnego, a także poprawi wizerunek miejscowości;
  • Szacunkowy koszt – 29.000,00 zł;
 3. Społeczno-rekreacyjny kącik spotkań sąsiedzkich w Trzebiczu Nowym:
  • Projekt zakłada utworzenie miejsca spotkań, gdzie mieszkańcy mogliby nawiązywać i pogłębiać relacje między sobą. Planowane jest stworzenie mini boiska do koszykówki, stołu do tenisa ziemnego, stołu do gier planszowych oraz altany wraz z wyposażeniem. Zagospodarowanie tego terenu poprawi sferę wizualną wsi;
  • Szacunkowy koszt – 59.650,00 zł;
 4. Pora na przygodę (Drezdenko, Szkoła Podstawowa nr 3):
  • Celem projektu jest budowa drewnianej wiaty edukacyjnej, w której prowadzone będą lekcje „w terenie”. Wiata posłuży także jako miejsce odpoczynku, rekreacji oraz integracji podczas imprez odbywających się w szkole podstawowej. Teren zostanie wyposażony w ławki, stoły, tablice oraz grill;
  • Szacunkowy koszt – 83.000,00 zł;
 5. Skwer seniora (Drezdenko, skrzyżowanie ulic Kościuszki i Poniatowskiego, obok banku PKO BP):
  • Projekt zakłada rewitalizację całego skweru. Wykonane miałyby zostać nowe ścieżki, pomnik i stoły szachowe z miejscem do siedzenia, ławki, oświetlenie, plansza promująca Drezdenko, skwer z zielenią oraz odmalowane zostałyby elewacje budynków przylegających do skweru;
  • Szacunkowy koszt – 360.500,00 zł;
 6. Skwer Kolejówka (w Parku przy Starej Noteci i moście kolejowym):
  • Celem projektu jest budowa przystanku rowerowego oraz miejsca rekreacji dla mieszkańców, którzy mieliby możliwość zrobienia grilla, odpoczynku oraz zabaw z dziećmi. Zakres prac obejmuje budowę nowego odcinka ścieżki rowerowej, zamontowanie grilla, ławek, stołów, stojaków rowerowych, huśtawki dla dzieci oraz drobnej infrastruktury;
  • Szacunkowy koszt – 107.900,00 zł;
 7. Historyczna osłona na śmietniki (Drezdenko, parking przy ul. Niepodległości):
  • Projekt zakłada budowę osłon śmietnikowych (podobnych do już zamontowanych na przeciwko banku PEKAO). Osłony spowodują polepszenie wizerunku miasta;
  • Szacunkowy koszt – 15.600,00 zł;
 8. Siłownia zewnętrzna w miejscowości Osów (na placu przy sali wiejskiej):
  • Celem projektu jest promocja zdrowego stylu życia oraz stworzenie miejsca spotkań i integracji dla wszystkich mieszkańców. Zaplanowano budowę sześciu urządzeń;
  • Szacunkowy koszt – 35.500,00 zł;
 9. Boisko do piłki nożnej, siatkówki i badmintona (Drezdenko, ul. Okrężna):
  • Projekt zakłada budowę boisk do do piłki nożnej, siatkówki i badmintona jako dokończenie rozpoczętej w 2017 roku inwestycji budowy boiska do piłki nożnej. Obiekt przyczyni się do wzrostu kultury fizycznej i propagowania zdrowego stylu życia;
  • Szacunkowy koszt – 184.600,00 zł.

Wszystkie zgłoszone projekty wraz z dokładnymi opisami znajdują się tutaj.

Zgodnie z harmonogramem Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 wnioskodawcy mogą odwoływać się od opinii komisji od 24 czerwca do 10 lipca 2020 roku.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*