Burmistrz Drezdenka z mniejszym wynagrodzeniem?

W środę, 15 maja Radni Rady Miejskiej zdecydują o losie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza – przedłożony projekt zakłada zmniejszenie Jego pensji o ponad 3 tysiące złotych.

Od 2021 roku obowiązują nowe przepisy wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Obecnie tą kwestię reguluje m.in. ustawa o pracownikach samorządowych i rozporządzenie Rady Ministrów aktualizowane ostatni raz w 2023 roku. W oparciu o kwoty w tych dokumentach Rada Miejska podejmuje decyzję co do wielkości wynagrodzenia Burmistrza.

Ile zarabia Burmistrz?

W gminie pomiędzy 15 tys. – 100 tys. mieszkańców na miesięczne wynagrodzenie Burmistrza składają się:

  • wynagrodzenie zasadnicze (maksymalnie 10 430 złotych),
  • dodatek funkcyjny (maksymalnie 3 450 złotych),
  • dodatek specjalny (30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego).

Jednocześnie w przepisach zastrzeżono, że Burmistrz nie może zarabiać mniej niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla swojego stanowiska.

Aktualnie, na podstawie obowiązującej Uchwały nr LI/332/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 2 grudnia 2021 r. […] wynagrodzenie Burmistrza Drezdenka wynosi 18 044 złotych (brutto), co jest najwyższą możliwą stawką.

Propozycja zmiany wynagrodzenia Burmistrza

Podczas jutrzejszej sesji Radni mają podjąć projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Drezdenka, który ma obniżyć pensję Burmistrza A. Kołwzana.

Według projektu na nowe miesięczne wynagrodzenie Burmistrza będzie się składać:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wys. 8 344 złotych;
  • dodatek funkcyjny w wys. 2 760 złotych;
  • dodatek specjalny (30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego).

Całość da kwotę 14 435 złotych (brutto) miesięcznie, co jednocześnie jest najniższą dopuszczalną pensją przewidzianą dla Burmistrza w gminie pomiędzy 15 tys. a 100 tys. mieszkańców. Jest to o ok. 3600 złotych mniej, niż dotychczasowe wynagrodzenie.

Szczegółowe uzasadnienie i przesłanki jakie kierowały za wnioskodawcą takiej zmiany najprawdopodobniej poznamy podczas jutrzejszej sesji Rady Miejskiej, która rozpocznie się o godz. 17:00.

Ile powinni zarabiać Burmistrzowie?

Zachęcamy do podzielenia się swoimi opiniami w komentarzach do artykułu i na naszym facebooku.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*