Będzie remont ulicy Mickiewicza i Alei Piastów (Chełm Drezdenecki)

Gmina Drezdenko przystępuje do wykonania remontów nawierzchni ulic Mickiewicza na długości osiedla oraz Alei Piastów do stacji kontroli pojazdów.

Wyrównanie nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, likwidacja ubytków, wybojów poprzez uzupełnienie podbudowy, zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej w miejscu występowania płyt betonowych w podbudowie (dotyczy tylko ul. Aleja Piastów), wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), regulacja pionowa włazów studziennych, krat wpustów deszczowych oraz zasuw.

Inwestycje realizować będzie Przedsiębiorstwo Drogowo – Usługowe „DROMAX” Ryszard Kobierski i Karol Kobierski s.c.

390 metrowy odcinek ulicy Mickiewicza to koszt 314 265,00 zł brutto, natomiast 170 metrów Alei Piastów to koszt 132 532,50 zł brutto. Termin realizacji zadań to 26 lipca 2022 r.

Źródło: Burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*