Zarząd Związku Gmin i Miast Nadnoteckich przeciwko planowanej budowie zakładu gazyfikacji

Działka nr 167 w Starych Bielicach
Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich odnosząc się do projektu zmian w planie przestrzennego zagospodarowania w miejscowości Stare Bielice i prognozy oddziaływania na środowisko w związku z planowaną na tym terenie inwestycją budowy linii gazyfikacyjnej odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych w Starych Bielicach – gm. Drezdenko wyraża negatywne stanowisko w kwestii powyższych planów.
Podejmując niniejsze Stanowisko Zarząd Związku zwraca uwagę, że:
 • Planowane przedsięwzięcie może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców terenów nadnoteckich. 
 • Planowane przedsięwzięcie może niekorzystnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, a szczególnie na wody rzeki Noteci i żyjącej w niej fauny.
 • Instalacja może negatywnie oddziaływać na walory estetyczne i krajobrazowe, obszary chronione, turystykę w regionie i inne.
 • Przedstawiony projekt planu zawiera sprzeczne zapisy, w tym brak jednoznacznych zapisów odnośnie magazynowania odpadów. 
 • Lokalizacja inwestycji może powodować zagrożenie dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 138 i Subzbiornika 127. 
 • Planowane przedsięwzięcie może negatywnie oddziaływać na gatunki ptaków żyjące w obszarze Natura 2000.
 • Wyłączenie tego terenu ( działki 167) z Obszaru Chronionego Krajobrazu powoduje negatywny wpływ na cały ten obszar.
 • Przedsięwzięcie negatywnie będzie oddziaływać na stan dróg i układ komunikacyjny regionu. 
 • Zatwierdzenie zmiany planu miejscowego w obrębie Starych Bielic w Gminie Drezdenko spowoduje utratę kontroli samorządu gminnego nad tym obszarem z wszystkimi tego konsekwencjami dla społeczności lokalnych
Wobec powyższych uwag Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich wnosi o ponowną, wnikliwą analizę projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice (dz. 167) zmierzającą do uwzględnienia naszego Stanowiska.
Prezes Zarządu
/-/ Marek Tchórzka

Jednocześnie informujemy!

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 29 września do 20 października 2017 r.

Dostępny także na BIPhttp://www.bip.drezdenko.pl/3019,wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektow-rysunku-planu-ustalen-planu.html

Termin składania uwag do planu: 6 listopada 2017 r.

7 Komentarze

 1. Proponuje skontrolowac szamba w Bielicach i sie okaze ile osob zrobilo sobie zbiornik na scieki ze starej studni oni od lat s…ą sobie do wody :),stan drog tylko moze sie poprawić gorzej chyba byc nie moze .Odpadów się nie magazynuje to operacja logistyczna. Nie za dużo tego może?

 2. Instalacja może negatywnie oddziaływać na walory estetyczne i krajobrazowe, obszary chronione, turystykę w regionie i inne.???? Czy ktoś widział to śmietnisko wkoło tej działki?????Proponuje obejrzeć okolice .

 3. Monsieur Pietruszak, jako jedyny wstrzymał się od głosu (wszyscy inni byli przeciw inwestycji).

  Założę się, że gdy przyjdzie do głosowania Rady UM Drezdenko nad planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Bielice (oh, sorry – dla jednej działki w Starych Bielicach) to Monsieur Pietruszka również wstrzyma się od głosu. Trzeba bedzie jakoś „zachować twarz” przed inwestorem…
  O czym będzie to świadczyć – będziemy mogli się tylko domyślać…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*