ZESPÓŁ

Zarząd

  • Prezes – Mateusz Grzymałowski
  • Wice-prezes – Michał Sapór
  • Skarbnik – Mateusz Płusa

Komisja rewizyjna

  • Przewodniczący – Sebastian Dukaczewski
  • Członek – Magdalena Nowak
  • Członek – Adam Korolewicz

Członkowie zwykli

  • Dariusz Krysa