Wyniki konkursu na przebudowę placu Wileńskiego

Dnia 02.01.2016 o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na przebudowę Placu Wileńskiego. Przypomnijmy, że do wygrania było 7000 złotych brutto oraz zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w sprawie zlecenia projektu (I miejsce), 4000 złotych brutto (II miejsce), 3000 złotych brutto (III miejsce).

Podczas wyboru prac konkursowych kierowano się głównie walorami urbanistyczno-architektonicznymi i funkcjonalnymi pracy konkursowej (80%), oraz walorami ekonomicznymi (20%).

W skład Sądu Konkursowego wchodzili:

 • Przewodniczący: Maciej Pietruszak – Burmistrz Drezdenka
 • Zastępca Przewodniczącego: Andrzej Kozubaj – Zastępca Burmistrza
 • Regina Netyks – Kierownik Referatu Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Miasta Drezdenko,
 • Sędzia: Aleksandra Rybak – Referat Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Miasta Drezdenko, architekt SARP Gorzów Wlkp., Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP,
 • Sędzia: Błażej Skaziński – Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.
 • Sędzia:  Dariusz Górny – architekt SARP Gorzów Wlkp., Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP
 • Sędzia:  Leszek Horodyski – architekt SARP Gorzów Wlkp., Lubuska Okręgowa Izba Architektów RP

I NAGRODA

praca nr 21

1.1 1.2

Zespół projektowy z Wągrowca w składzie:

mgr inż. arch. Grzegorz Kochanowski,

mgr inż. arch. kraj. Magdalena Filipiak,

mgr inż. arch. kraj. Paulina Bandura,

mgr inż. arch. kraj. Iwona Zielińska

Nagrodę przyznano za:

 • ukształtowanie placu miejskiego z wykreowaniem atrakcyjnej wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej odpowiadającej randze miejsca z wydzieleniem stref: reprezentacyjnej, rekreacyjnej i parkingowej;
 • właściwe dla uczytelnienia układu urbanistycznego miasta otwarcie przestrzeni placu na kierunku historycznej, barokowej osi urbanistycznej, łączącej Stary Rynek z Placem Wolności,
 • powściągliwe i eleganckie podkreślenie osi placu kolorem nawierzchni kamiennej z zastosowaniem – optymalnego w skali – akcentu architektonicznego w formie ram widokowych, symbolizujących bramę miasta;
 • kompleksowe i efektowne zagospodarowanie placu z iluminowanymi wodotryskami, liniowym oświetleniem LED, elementami małej architektury oraz zieleni;
 • wprowadzenie systemu elementów informacyjnych w posadzce placu nazwanych „ŚCIEŻKA HISTORII”, jako idei popularyzacji historii miasta;
 • metodę przyjętą przez autorów, odwołania się do opinii mieszkańców i społeczności korzystającej z przestrzeni Placu Wileńskiego w celu rozpoznania ich potrzeb.

II NAGRODA

oraz

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE PREZESA GORZOWSKIEGO ODDZIAŁU Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

praca nr 23

2.1 2.2

Dla Pracowni Projektowej ARCHIDEA Anna Płatek ze Szczecina:

mgr inż. arch. Anna Płatek,

mgr inż. arch. Marzena Borowska,

mgr inż. arch. Katarzyna Żulińska-Majeran,

stud. arch. Agnieszka Wasylów

Nagrodę przyznano za:

 • odważne i niekonwencjonalne podejście do problemu kształtowania historycznego centrum miasta;
 • spójną formalnie, funkcjonalnie i materiałowo kreację nowej, wartościowej przestrzeni publicznej w historycznym układzie urbanistycznym;
 • bardzo przekonujące sięgnięcie do archetypu historycznej twierdzy i jego transpozycję na atrakcyjną formę współczesnego rozwiązania amfiteatralnego w sercu miasta;
 • doskonałe przedstawienie idei pracy w lapidarnej lecz przekonującej formie.

III NAGRODA

praca nr 07

3.1 3.2

Dla PP STUDIO Patryk Pniewski z Gdyni:

mgr inż. arch. Patryk Pniewski,

mgr inż. arch. Szymon Czech

Nagrodę przyznano za:

 • przyjazne mieszkańcom i nowatorskie kształtowanie przestrzeni placu, sprzyjające możliwości realizacji różnych aktywności w jego obrębie;
 • efektowną propozycję udostępnienia użytkownikom placu terenu zieleni w formie widowni zorientowanej na położoną centralnie scenę;
 • osiągnięcie oryginalnego efektu przestrzennego z wyodrębnieniem części reprezentacyjnej i rekreacyjnej, przy zastosowaniu minimum środków formalnych;
 • zastosowanie ciekawych rozwiązań w zakresie użycia iluminacji oraz elementów małej architektury.

WYRÓŻNIENIA HONOROWE

Wyróżnienie dla pracy nr 30

Dla GRID ARCHITEKCI s.c. Artur Toboła, Agnieszka Zając z Wrocławia:

mgr inż. arch. Artur Toboła,

mgr inż. arch. Paulina Gogacz,

mgr inż. arch. Agnieszka Zając,

student Dominika Iskra

Nagrodę przyznano za twórcze nawiązanie do idei historycznego placu staromiejskiego, z odtworzeniem oryginalnej skali, jednolitej, kamiennej nawierzchni oraz poprzez wpisanie się w barokową oś urbanistyczną. Zarazem za dyskretne wprowadzenie nowoczesnych form zagospodarowania placu wraz z komponowaną zielenią, podkreślającą osie widokowe i zastosowaniem nasadzeń wzdłuż pierzei rynkowych oraz przed parkingiem, a w miejscu dawnej zabudowy staromiejskiej. Praca łączy klasyczne trendy wyrażania piękna i harmonii oszczędnymi środkami wyrazu i jednocześnie wpisuje się w nowoczesne tendencje kształtowania wnętrz urbanistycznych.

Wyróżnienie pracy nr 16

Dla Pracowni Projektowej F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak z Krakowa za elegancką i ponadczasową koncepcję placu miejskiego, z czytelnym, oszczędnym w założeniu ukształtowaniem nowoczesnej agory.

Wyróżnienie dla pracy nr 01

Dla mgr inż. arch. Janusza Wróbel z Warszawy

za udaną próbę stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej, z wykorzystaniem prostych środków wyrazu.

Wyróżnienie dla pracy nr 03

dla „Pracowni Architektury Opaliński” Witold Opaliński z Krakowa:

mgr inż. arch. Witold Opaliński,

mgr inż. arch. Katarzyna Lipska-Opalińska,

student Szymon Różański,

student Adrian Mieszczak

Za nieszablonową próbę ukształtowania przestrzeni placu z zaakcentowaniem osi kompozycyjnych istniejącego układu urbanistycznego miasta.

Wyróżnienie dla pracy nr 35

Za próbę uwolnienia północnej pierzei placu od ruchu kołowego z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań kompozycyjnych.

dla Events Service Krzysztof Sobisiak z Sierosławia:

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz,

mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak,

mgr inż. arch. Emilia Pankiewicz

Źródło: Urząd Miejski w Drezdenku

http://www.drezdenko.pl/

4 Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*