[EDIT] Zmieniono opłatę miejscową dla turystów.

Rada gminy zmieniła w drodze uchwały, opłatę miejscową na 2,22 zł za każdą dobę pobytu.

Opłatę  pobiera się  od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

  • w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach.
  • w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Opłaty miejscowej nie pobiera się:

  • pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • od osób przebywających w szpitalach;
  • od osób niewidomych i ich przewodników;
  • od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
  • od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Inkasentami opłaty miejscowej są sołtysi wsi:

Lubiewo – Jerzy Domiński,

Gościm – Sylwia Słomińska,

Goszczanowo – Dariusz Barylski,

Przeborowo – Kazimierz Jaruch.

Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych i odprowadzonych opłat.

Mateusz Grzymałowski

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*