Woda z wodociągu publicznego Drawiny niezdatna do picia!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku po otrzymaniu w dniu 16 czerwca 2017 r. informacji telefonicznej dot. przekroczeń mikrobiologicznych w próbce wody pochodzącej z wodociągu publicznego Drawiny, w ramach kontroli wewnętrznej, wydał zalecenia stwierdzające brak przydatności wody do spożycia przez ludzi korzystających  z w/w ujęcia.   W pobranej próbce wody stwierdzono obecność zawyżonej ilości Bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku informuje, że:

  • woda z sieci nie nadaje się do spożycia oraz celów gospodarczych;
  • woda z sieci nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania  sanitariatów;

Wodociąg publiczny Drawiny produkuje wodę w ilości 14m3/d i zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia 436 osób.

Administrator ujęcia podjął działania naprawcze w przedmiotowej sprawie.

Więcej na drezdenko.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*