W Drezdeneckiej Podstrefie Ekonomicznej pojawił się inwestor

Rokowania co do wyboru przedsiębiorcy przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 1 lutego 2017 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Drezdenko Kompleks nr 2.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę Tomasza Wilento prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EKOWIL – TOMASZ WILENTO z siedzibą w Drezdenku.

Żródło: www.kssse.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*