Ulica Zaułek

Mieszkańcu ulicy Zaułek o swoją drogę walczą już wiele lat, przez cały ten czas była ona poddawana naprawom polegającym na ciągłym wyrównywaniu jej „nawierzchni”. O problemach mieszkańców na ulicy Zaułek pisaliśmy już rok temu w artykule z 7 Grudnia 2016 roku.

Mieszkańcy w marcu złożyli petycję o uwzględnienie budowy drogi przy ulicy Zaułek w budżecie na rok 2018. Swoją prośbę umotywowali fatalnym jej stanem. Jak podkreślają jej krytyczny stan ma miejsce głównie podczas intensywnych opadów i w okresie zimowym.

Bieżące utrzymanie drogi polegające na uzupełnianiu ubytków oraz wyrównaniu nawierzchni, czasami także przez mieszkańców, nie rozwiązuje problemu. Podnoszony za każdym razem jej poziom sprawia, że z ulicy Niepodległości woda deszczowa zalewa działki leżące wzdłuż drogi, niszcząc wszelkie zabudowania znajdujące się na ich terenie. Oprócz tego migrująca wciąż wgłąb drogi gruntowej woda opadowa tworzy w niej coraz większe dziury przez co ta staje się nieprzejezdna. Wzdłuż niej usytuowanych jest kilka studzienek kanalizacyjnych, które przez przykrycie ich wciąż dosypywaną warstwa wyrównawczą, stały się  niemożliwe do odnalezienia, przez co może wystąpić problem z ich użyciem w przypadku awarii. Stan nawierzchni wymaga nadzwyczajnej ostrożności i naraził już pojazdy na uszkodzenia zawieszenia. Mieszkańcy w tym roku nie zgodzili się na kolejną już bieżącą naprawę, domagając się całkowitej przebudowy.

Nad projektem przyszłorocznego budżetu będzie procedować Rada. W przypadku Zaułka najpierw musi być sporządzona dokumentacja. Radni otrzymają informację, jaki byłby jej koszt i wtedy zadecydują. Oczywiście każda zmiana w projekcie budżetu wiąże się z koniecznością wskazania źródła jej sfinansowania z zadań i środków już zapisanych w projekcie. Na pewno jest to jedno z zadań, na którego realizację mieszkańcy czekają od dawna i mamy nadzieję, że uda się znaleźć środki na rozpoczęcie tej inwestycji czyli sporządzenie dokumentacji. – mówi burmistrz Drezdenka, Maciej Pietruszak.

Mieszkańcy mają nadzieję, że składane przez wiele lat prośby, zarówno pisemne jak i ustne znajdą zrozumienie i zostaną pozytywnie rozpatrzone, a droga zostanie ujęta w budżecie na 2018 rok.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*