„Spalarni” nie będzie

7 listopada 2017 Mateusz Grzymałowski 9

Dzisiaj odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Drezdenku na której najważniejszym punktem była analiza uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w […]