Oświadczenie

1 marca 2016 Mateusz Grzymałowski 2

W związku z rozpowszechnianymi przekłamanymi, błędnymi i zmanipulowanymi informacjami na temat wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kosin informuję, co następuje: 1. W dniu […]

Polska demokracja w pigułce

19 października 2015 Mateusz Grzymałowski 1

W mediach głównego nurtu można usłyszeć piękne frazesy o wspaniałości demokracji, szczególnie tej w polskim wykonaniu. Słyszymy o możliwości wyrażania poglądów, posiadaniu własnego zdania, własnych […]