Oświadczenie

1 marca 2016 Mateusz Grzymałowski 2

W związku z rozpowszechnianymi przekłamanymi, błędnymi i zmanipulowanymi informacjami na temat wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kosin informuję, co następuje: 1. W dniu […]