Grotów bez drogi

14 czerwca 2018 Mateusz Grzymałowski 0

Na wniosek burmistrza Macieja Pietruszaka dnia 14 czerwca 2018 roku o godzinie 8.00, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, która na celu miała przyjęcie uchwały […]

Mapa wydatków 2016

29 stycznia 2016 Mateusz Grzymałowski 0

Co roku Burmistrz Drezdenka przedstawia Radzie Miejskiej, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki. Dochody zaplanowane są w oparciu […]