Mapa wydatków 2016

29 stycznia 2016 Mateusz Grzymałowski 0

Co roku Burmistrz Drezdenka przedstawia Radzie Miejskiej, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki. Dochody zaplanowane są w oparciu […]