Skrzyżowanie przy ul. Moniuszki, Słonecznej i Okrężnej

W Drezdenku przy ulicach Moniuszki, Słonecznej i Okrężnej znajduje się specyficzne skrzyżowanie, które teoretycznie oznakowane jest prawidłowo, praktycznie sprawia problemy niejednemu kierowcy.

Pojawiają się różne opinie mieszkańców dotyczące tego skrzyżowania. Pozytywne mówiące o tym, że jest ono poprawnie oznakowane, a jedynym absurdem jest to, że nikt nie patrzy na znaki. Negatywne sugerujące jego złe i nieczytelne oznaczenie wprowadzające w zakłopotanie uczestników ruchu drogowego. Mieszkańcy zwracają też uwagę na fakt, że jakakolwiek jazda na drodze nie powinna być łamigłówką i rebusem do rozwiązania. Pewne jest to, że każdy kierujący pojazdem wjeżdżając na te skrzyżowanie powinien zachować szczególną ostrożność.

W celu poprawy bezpieczeństwa i przejrzystego sposobu poruszania się na tym skrzyżowaniu odbyło się kilka spotkań Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w których uczestniczyli przedstawiciele zarządcy drogi, czyli Burmistrza Drezdenka, oraz Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji, Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego.

Wszystkie komisje stwierdziły nieprawidłowość zatwierdzonej przez Starostwo Powiatowe organizacji ruchu, a wnoszone przez komisję postulaty sugerowały przebudowę skrzyżowania. Jednak żadna ze stron nie wskazała ostatecznego rozwiązania.

Strzelecka policja informuje nas, że w związku z powyższym skierowane zostało pismo do Urzędu Miejskiego w Drezdenku, aby ten zlecił wykonanie nowego projektu skrzyżowania, najlepiej z udziałem inżyniera ruchu oraz przedstawienie go do zaopiniowania w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj.  UM informuje, że opracowanie nowej organizacji jest w trakcie.

Mateusz Grzymałowski

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*