Ropa, inwestycje, dług – krótka analiza

Sporo mieszkańców zastanawia się jak duże dochody przynosi nam kopalnia ropy i gazu, ile miasto przeznacza pieniędzy na wydatki majątkowe (inwestycje) i jak wysokie zadłużenie posiada. Postaram się pokrótce przedstawić odpowiedzi na powyższe zagadnienia.

Dochody z ropy.

Kopalnia ropy funkcjonuje w pełni od roku 2014, zasilając corocznie budżet miasta zawrotną kwotą w wysokości 11-12 mln złotych. Pieniądze te pochodzą z opłaty eksploatacyjnej (ok. 2 mln złotych) oraz z podatku od nieruchomości (ok. 9,7 mln). Dane dotyczące wpływów do budżetu z tego tytułu zawarto w wykresie 1.

Wykres 1. Roczne wpływy do budżetu z funkcjonowania kopalni ropy.

Inwestycje.

Dzięki inwestycjom mieszkańcy mogą cieszyć się nowymi drogami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, remontem obiektów użyteczności publicznej itd. Do takich wydatków zaliczymy na przykład: przebudowę placu Wileńskiego, remont ulicy Podgórnej, Wita Stwosza i Lema, przygotowanie strefy przemysłowej oraz ocieplenia lub remonty szkół. Na podstawie wykresu 2, można zauważyć, że największe wydatki majątkowe występują w latach wyborczych, czyli w czasie, gdy władze samorządowe starają się o przedłużenie kadencji. Tak było w roku 2010 i 2014 (zapewne sytuacja powtórzy się w roku 2018), kiedy to wydatki na inwestycje były najwyższe. W tym okresie możemy zauważyć też wzrost deficytu, który jest różnicą pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetowymi (tabela 3). Oczywiście wzrost zadłużenia i wydatków majątkowych w tym okresie może być czystym przypadkiem wynikającym z otrzymania w tym czasie dofinansowania do różnych projektów inwestycyjnych.

Jednakże mimo wzrostu dochodów z kopalni ropy wydatki majątkowe nie wzrosły do poziomu ok 15-19 mln, tylko pozostały na zbliżonym poziomie jak w latach 2010-2011. Oznacza to, że spora część dochodów została przeznaczona na wydatki stałe, które nie są wydatkami majątkowymi takie jak sport i kultura lub spłata zadłużenia. Takie działanie też może wynikać z potrzeb mieszkańców dotyczących wzrostu zapotrzebowania na różne usługi typu kultura i sport.

Wykres 2. Wydatki majątkowe w zestawieniu z dochodami z ropy naftowej

Wykres 3. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi (minus oznacza wyższe wydatki niż dochody).

Wykres 4. Wszystkie wydatki gminy w porównaniu do wydatków majątkowych (inwestycji).

Zadłużenie.

Dochody z ropy pozwoliły też gwałtownie zmniejszyć deficyt budżetowy (wykres 3), przyczyniając się do zbilansowania budżetu w 2015 roku, oraz powstania nadwyżki budżetowej w roku 2016. Sam dług miasta stale się  pomniejsza, co w tym wypadku stawia gminę Drezdenko bardzo dobrej pozycji względem setek gmin w Polsce. Dług względem dochodów na poziomie około 20% jest bardzo dobrym wynikiem.

Wykres 5. Zmiana poziomu zadłużenia w latach.

Podsumowując, dochody z ropy umożliwiają wzrost wydatków majątkowych  przy jednoczesnym nie zaciąganiu nowych zobowiązań w postaci kredytów i obligacji, oraz pozwalają na spłatę zadłużenia gminy, a w rzeczywistości nas podatników.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*