Radni przegłosowali emisję obligacji na kwotę 4 mln zł

Radni na sesji nadzwyczajnej zwołanej dnia 18 lipca 2018 roku uchwałą LXIII/553/2018 jednogłośnie poparli emisję 4.000 obligacji o wartości 1.000 zł każda na łączną kwotę 4.000.000 zł.

Emisja obligacji nastąpi  poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób. Celem emisji jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Drezdenko w wysokości 4 mln zł w związku z realizacją zadań majątkowych. Same obligacje będą musiały zostać spłacone do 2025 roku.

Planowana kwota wyemitowania obligacji wyniosła ogólnie 10 mln zł, z czego 6 mln zł zostało wyemitowane w 2017 roku na podstawie uchwały nr XXXIV/308/2016.

Należy przypomnieć, że Gmina Drezdenko w latach 2010-2012 wyemitowała już obligacje na łączną kwotę 18 mln zł w trzech transzach. Pierwsza na kwotę 8,5 mln zł, druga na kwotę 6,5 mln zł i trzecia na kwotę 3 mln zł, łącznie w 11 seriach. Wykup poprzednich zobowiązań przypada na lata 2014-2020. Obecnie wchodzimy w okres spłaty poprzednich obligacji.

Zadłużenie gminy (19,5 mln na koniec 2018 roku) mimo rocznych dochodów z kopalni ropy na poziomie ok. 12 mln zł, nie spada  i jest utrzymywane na stabilnym poziomie. Według radnych zaciąganie zobowiązań jest najlepszą metodą na pozyskanie środków na inwestycje. Co jest dziwnym stwierdzeniem, ponieważ od roku 2014 gmina Drezdenko pozyskała z tytułu kopalni ropy ponad 60 mln zł. Dla porównania na inwestycje wydano w tym samym okresie w sumie  60 mln zł (dla porównanie Strzelce Kraj. w tym samym okresie czasu przeznaczyły na inwestycje ok. 45 mln zł bez dochodów z ropy a ich zadłużenie wg. wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 wyniesie nieco ponad 20 mln zł w porównaniu do 19,5 mln Drezdeneckiego długu).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*