Protest przeciwko budowie zakładu gazyfikacji odpadów w Starych Bielicach

12 października br. o godzinie 11.00 przed Urzędem Miejskim w Drezdenku odbył się protest przeciwko budowie zakładu utylizacji odpadów, zwanym potocznie spalarnią śmieci.

W pikiecie wzięło udział blisko 200 osób z Drezdenka oraz sąsiednich gmin. Wśród protestujących znaleźli się radni oraz sołtysi okolicznych wsi i miejscowości takich jak Drawsko i Krzyż. Organizator protestu Eryk Barłóg o planowanej inwestycji dowiedział się z Facebook’owej strony Mój Kosin. Po przeczytaniu wszystkich postów dotyczących budowy obiektu, stwierdził, że działania Burmistrza są niedorzeczne. Oburzyły go informację dotyczące oddziaływania na środowisko.

Doczytałem się tam wielu kłamstw, które zostały potwierdzone przez osoby, które zajmują się podobnymi sytuacjami na co dzień. Nie mogliśmy zostawić tej sprawy, bez udziału w wyrażeniu protestu wobec eksperymentu na naszym zdrowiu i środowisku. – mówi Eryk Barłóg, organizator protestu.

Według Eryka, protest to najlepszy sposób wyrażenia swojego sprzeciwu wobec władzy oraz  metoda mogąca na władze wpłynąć.

Decydując się na organizację pikiety, moim celem było zebranie jak największej liczby przeciwników tej nieprzemyślanej, oraz na siłę nam wpajanej ‚ekologicznej’ inwestycji. Bardzo pozytywnie odebrałem przybycie, aż ok 200 osób. Nie możemy pozwolić na to, aby za naszymi plecami zostały podejmowane tak ważne decyzje, które mogą bardzo mocno oddziaływać na nasze zdrowie i środowisko. Nie bez powodu nasza okolica znana jest ze spokoju, pięknych krajobrazów, świeżego powietrza. Nie bez powodu właśnie tutaj, ludzie z miasta kupują działki i odpoczywają od miejskiego zgiełku. Powiedzmy nie dla inwestycji, która do naszego społeczeństwa nie wnosi nic pozytywnego! Tzw. surowiec ściągany będzie z Europy. Mamy za mało swoich śmieci bądź odpadów? NIE DLA EKSPERYMENTÓW W NASZEJ OKOLICY ! NIE DLA SPALRNI ŚMIECI W STARYCH BIELICACH! – Eryk Barłóg

Na proteście pojawiła się też czerwona taczka, która towarzyszyła protestującym, także na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku.

Pomysł z taczką był spontaniczny. Taczka symbolizuje dawne czasy, gdy rządziła komuna. Na taczkach wywoziło się zarządców, dyrektorów itp. w ramach protestu do ich działalności. Stanowi ona swego rodzaju symbol. Mam nadzieję, że nie dojdzie do budowy tej spalarni. Obiecałem sobie że wtedy już nie będę przebierał w środkach, podobnie myśli bardzo wiele osób. Straszne to i przykre, ale nie pozwolę by mnie i moją rodzinę, bliskich mi truto. – mówi Robert Prędki, jeden z uczestników protestu.

Planowana inwestycja wzbudza ogromne kontrowersje i mimo zapewnień inwestora o tym, że nowoczesna technologia i zastosowanie filtrów zredukują zanieczyszczenie do minimum, spora część mieszkańców okolicznych miejscowości nie chce w to wierzyć.

Każdy ma prawo wyrażać swoje niezadowolenie w taki sposób jaki uznaje za słuszny z uwzględnieniem poszanowania prawa. Znacząca ilość mieszkańców naszej gminy jak i gmin ościennych dała wyraz niezadowolenia organizując protest pod budynkiem Urzędu Miejskiego. To znak niezadowolenia społeczeństwa z proponowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stare Bielice, który może umożliwić powstanie zakładu gazyfikacji odpadów. Należy pamiętać, że plan jest na etapie powstawania a jego przyjecie lub nie będzie podejmowane w niedalekiej przyszłości przez Radę Miejską. Ważne, żeby wszyscy, którzy maja zastrzeżenia do planu, zgłosili swój wniosek na piśmie do 6 listopada. Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że decydującym, w moim przekonaniu, elementem na podstawie, którego radni podejmą decyzje będzie opinia mieszkańców i ich uwagi oraz wnioski. – mówi radny miejski Sebastian Dukaczewski.

Oto czy inwestycja jest przesądzona i jakie korzyści oraz straty, nie tylko finansowe, przyniesie ona społeczeństwu oraz gminie postanowiliśmy zapytać burmistrza Drezdenka Pana Macieja Pietruszaka.

Jeżeli chodzi o to, czy takie inwestycje są potrzebne, to z pewnością tak, ponieważ liczba odpadów przemysłowych jest tak wielka, że gdyby nie było możliwości ich bezpiecznej utylizacji, stanowiłoby to ogromne zagrożenie dla środowiska. Korzyść wynikająca z realizacji takiego przedsięwzięcia to jednak nie tylko efekt, o jakim już  wspomniałem, lecz także praca dla ok. 120 ludzi oraz perspektywa znacznych wieloletnich wpływów finansowych do budżetu, które zwiększyłyby w sposób istotny możliwości rozwojowe gminy. O ewentualnych stratach można by mówić w kontekście postrzegania Gminy jako miejsca o wysokich walorach przyrodniczych i turystycznych. Z analogicznymi wątpliwościami mieliśmy do czynienia w trakcie przygotowania i realizacji budowy kopalni nafty i gazu, ale w tym przypadku, wydaje się, że nie wpłynęło to negatywnie na zainteresowanie turystyczne naszymi terenami. Podsumowując, niewątpliwie potrzebna jest spokojna, racjonalna, merytoryczna dyskusja, jak zawsze przy realizacji procedury planistycznej z daniem możliwości wyrażenia opinii mieszkańcom. Przypominam, że do 6 listopada 2017 r. można na piśmie składać uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego, który jest właśnie procedowany – mówi burmistrz Drezdenka Pan Maciej Pietruszak

Jednocześnie informujemy!

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bielice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 29 września do 20 października 2017 r.

Dostępny takze na BIPhttp://www.bip.drezdenko.pl/3019,wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektow-rysunku-planu-ustalen-planu.html

Termin składania uwag do planu: 6 listopada 2017 r.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

24 Komentarze

 1. Szanowni Państwo jak wchodziła Natura 2000 na okoliczne tereny spotykałem się z opinią ,że to zahamuje rozwój regionu ,że tu będą „biegać zajączki i latać ptaszki” a ludzie będą klepać biedę . W tej chwili to co było złe i nieakceptowane jest argumentem , może chodzi o to żeby było głośno ,może ktoś chce zbić kapitał polityczny , zaistnieć. Argumenty jakimi posługują się liderzy demonstracji są zbyt ogólnikowe ,nie wnoszą nic konkretnego do sprawy .Powiedziałbym ,że te osoby cechują się niewiedzą i nieznajomością technologii jaka ma być zastosowana. Ciężko tak naprawdę stwierdzić teraz jaki ta inwestycja będzie miała wpływ na życie okolicznych mieszkańców ,na przyrodę . Naturalne jest to że boimy się nieznanego ,mam nadzieje ze urzędnicy wykażą się profesjonalizmem i będą potrafili obiektywnie ,rzetelnie zbadać sprawę ,wyciągnąć wnioski tak aby obie strony osiągnęły porozumienie. Zmiany są nieuniknione świat idzie do przodu coraz częściej będziemy musieli żyć w pobliżu takich instalacji a co z tego wyniknie czas pokarze.
  Pozdrawiam

 2. Z tego, co mi wiadomo to mają być zwożone odpady niebezpieczne (a do nich zaliczają się: odpady popromienne, promieniotwórcze, rakotwórcze, medyczne, wybuchowe, zbrojeniowe, silnie żrące, drażniące, toksyczne i silnie toksyczne, mutogenne) z obszaru całej zachodniej Europy (a może i nie tylko). Dlatego też inwestor chce wybudować spalarnię na ścianie zachodniej Polski, z dobrą magistralą kolejową z Zachodem (swoją drogą to wyobrażacie sobie ten ruch skoro rocznie mają spalać 200 000 ton odpadów, dziennie to daje 548 przywiezionych ton śmieci). Przy tym niejasne jest jak będą przewożone te niebezpieczne odpady, niejasne też jest, jak to miałoby być składowane. Na tej ok. 15 hektarowej działce nr 167 w Starych Bielicach odległość do Noteci od krawędzi działki to tylko 185 metrów. Istnieje ryzyko skażenia wody w Noteci! Ponadto tajemnicą nie jest, że z Noteci będzie pobierana woda do chłodzenia tych 6 reaktorów (!) Pobierana zimna, oddawana gorąca. Czy przy tym nie będzie skażona promieniotwórczo na przykład? Jak to wpłynie na faunę i florę w rzece Noteć? Jaki to może mieć skutek dla obszaru chronionego Dolina Dolnej Noteci? Ktoś o tym pomyślał? Co z dioksynami i furanami, które będą powstawać przy spalaniu nie w śladowych ilościach, a w dużych przy takiej skali? I jeszcze jedno: W Polsce obowiązuje Ustawa o odpadach z 27 czerwca 1997 r. (dostępna na prawo.sejm.gov.pl), która w Art. 43 wyraźnie zakazuje przywozu odpadów niebezpiecznych z zagranicy. Kto to będzie kontrolował? Niby mówi się o 120 miejscach pracy, ale proszę powiedzieć z czym taka praca przy odpadach niebezpiecznych się wiąże: szybsze pójście do piachu, rodzenie upośledzonych dzieci z wadami rozwojowymi. Trzeba sobie przekalkulować, co ważniejsze: zdrowie i życie czy pieniądze. Ww. ustawa o odpadach mówi wyraźnie, że przez odpadady niebezpieczne – rozumie się te odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska.Tutaj mamy jedno i drugie. Ponadto jak spojrzy się na mapę to można powiedzieć, że ta działka nr 167 w Starych Bielicach ze wszech stron jest otoczona przez obszary chronionego krajobrazu: od góry Obszar chroniony Puszcza Drawska, od dołu Obszar chronionego krajobrazu Natura 2000 Puszcza Notecka, z lewej obszar chroniony Doliny Dolnej Noteci http://obszary.natura2000.org.pl/index.php?s=lista&w=2919&p=2703&g=70&typ=miejsce Naprawdę jest sens to zaprzepaścić? Co z turystyką, z której żyją sąsiednie gminy?

 3. Odpady promieniotwórcze składuje się a nie spala , to że odpady wymienione jako nie bezpieczne nie znaczy że będą tam utylizowane , jest ustawa wiec nie ma możliwości sciągania z zagranicy śmieci ,armia urzędników tego pilnuje .200tys ton ciężko składować na 15 ha ,to operacja logistyczna ,infrastruktura zyska nowe drogi tory…Puszcza notecka ma szyby naftowe i jakoś nie wyschła cała 🙂 ,spadku turystyki raczej tez nie ma…zdrowie? bez pieniędzy raczej nierealne żeby było pod dobrą opieką ,obszarów chronionych nie tworzy się po to żeby wszystkiego zabraniać ,nie uważam żeby wszystko zaprzepaściła ta inwestycja , lasy nie wyschną ptaszki nie odlecą a Notecią nie będzie płynąć toksyczna zupa 🙂
  Pozdrawiam

  • Cześć Smutny,

   Z tego, co mi wiadomo to niektóre odpady popromienne w odpowiedniej fazie rozpadu są już spalane. Od kilku lat istnieje już taki trend, aby to, co się da spalić – spalać, bo składowanie drogo wychodzi.

   Niemniej jeśli potrzebujesz dowodów na Tablicę Mendelejewa to spójrz proszę na potencjalną listę tego, co ma tam być spalane (zawarta jest w prognozie oddziaływania na środowisko), przy czym warto zauważyć, że lista ta stanowi katalog otwarty i nie wyklucza pójścia jeszcze dalej…

   Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
   01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04
   07
   01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową
   01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające odpady niebezpieczne
   02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
   02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
   02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
   02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne,
   w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo
   toksyczne i toksyczne)
   02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08
   02 01 10 Odpady metalowe
   02 02 03 Surowce i produkty nadające się do spożycia i przetwórstwa
   02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
   02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80
   02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i
   oddzielania surowców
   02 03 02 Odpady konserwantów
   02 03 03 Odpady poekstracyjne
   02 03 04 Surowce i produkty nie nadające sie do spożycia i przetwórstwa
   02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
   02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
   (z wyłączeniem 02 03 81)
   02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych
   02 03 82 Odpady tytoniowe
   02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania
   02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
   02 05 80 Odpadowa serwatka
   02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
   02 06 02 Odpady konserwantów
   02 06 03 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków
   02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze
   02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów
   02 07 03 Odpady z procesów chemicznych
   02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
   03 01 01 Odpady kory i korka
   03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające
   substancje niebezpieczne
   03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż
   wymienione w 03 01 04
   03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje
   PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
   MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
   DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
   niebezpieczne
   03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03
   01 80
   03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające
   związków chlorowcoorganicznych
   03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki
   chlorowcoorganiczne
   03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
   03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna
   03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające
   substancje niebezpieczne
   03 02 99 Inne niewymienione odpady
   03 03 01 Odpady z kory i drewna
   03 03 02 Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym
   ługu zielonego)
   03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
   03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z
   03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych
   03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok
   pochodzące z mechanicznej separacji
   04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy
   ciekłej)
   04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki,
   pył ze szlifowania skór)
   04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane,
   elastomery, plastomery)
   04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze,
   woski)
   04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne
   04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
   04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne
   04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż w 04 02 16
   04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
   04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
   05 01 03* Odpady z dna zbiorników
   05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania
   05 01 05* Wycieki ropy naftowej
   05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń
   05 01 07* Kwaśne smoły
   05 01 08* Inne smoły
   05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
   substancje niebezpieczne
   05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw
   05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy
   05 06 01* Kwaśne smoły
   05 06 03* Inne smoły
   06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy
   06 01 02* Kwas chlorowodorowy
   PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
   MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
   DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
   06 01 03* Kwas Fluorowodorowy
   06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy
   06 01 05* Kwas azotowy i azotawy
   06 01 06* Inne kwasy
   06 02 01* Wodorotlenek wapniowy
   06 02 03* Wodorotlenek amonowy
   06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy
   06 02 05* Inne wodorotlenki
   06 03 11* Sole roztwory zawierające cyjanki
   06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie
   06 04 03* Odpady zawierające arsen
   06 04 04* Odpady zawierające rtęć
   06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie
   06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
   substancje niebezpieczne
   06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki
   06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02
   06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy
   06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru
   06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć
   06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)
   06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne
   06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do
   konserwacji drewna oraz inne biocydy
   06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)
   06 13 03 Czysta sadza
   06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu
   06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami
   niebezpiecznymi
   07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i
   ciecze macierzyste
   07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
   macierzyste
   07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki
   chlorowców
   07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
   07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki
   chlorowców
   07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
   07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
   substancje niebezpieczne
   07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
   07 01 11
   07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
   07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i
   ciecze macierzyste
   07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
   macierzyste
   PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
   MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
   DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
   07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki
   chlorowców
   07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
   07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
   07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
   07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
   substancje niebezpieczne
   07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
   07 02 11*
   07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
   07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np.
   plastyfikatory, stabilizatory)
   07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14*
   07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony
   07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16*
   07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
   07 02 99 Inne niewymienione odpady
   07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
   07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i
   ciecze macierzyste
   07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
   macierzyste
   07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
   07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
   07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki
   chlorowców
   07 03 10* Inne zużyte sorbety i osady pofiltracyjne
   07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
   substancje niebezpieczne
   07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
   07 03 11*
   07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
   07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i
   ciecze macierzyste
   07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
   macierzyste
   07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki
   chlorowców
   07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
   07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki
   chlorowców
   07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
   07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
   substancje niebezpieczne
   07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
   07 04 11*
   07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
   07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności
   PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
   MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
   DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
   (bardzo toksyczne i toksyczne)
   07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07
   04 80
   07 04 99 Inne niewymienione odpady
   07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
   07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i
   ciecze macierzyste
   07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
   macierzyste
   07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki
   chlorowców
   07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
   07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki
   chlorowców
   07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
   07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
   substancje niebezpieczne
   07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
   07 05 11*
   07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne
   07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13
   07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
   07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80*
   07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
   07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i
   ciecze macierzyste
   07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
   macierzyste
   07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki
   chlorowców
   07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
   07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki
   chlorowców
   07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

   • 07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
    substancje niebezpieczne
    07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
    07 06 11*
    07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju
    07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek
    07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste
    07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i
    ciecze macierzyste
    07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze
    macierzyste
    07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki
    chlorowców
    07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
    PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
    MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
    DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
    07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki
    chlorowców
    07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne
    07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
    substancje niebezpieczne
    07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż 07 07 11*
    08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne
    lub inne substancje niebezpieczne
    08 01 12 Odpady z produkcji i przygotowania, obrotu i stosowania oraz
    usuwania farbi lakierów
    08 01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki
    organiczne lub inne substancje niebezpieczne
    08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż w 08 01 13*
    08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające
    rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
    08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w
    08 01 15
    08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki
    organiczne lub inne substancje niebezpieczne
    08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż w 08 01 17*
    08 01 19* Zawiesiny wodne farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki
    organiczne lub inne substancje niebezpieczne
    08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01
    19*
    08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów
    08 02 01 Odpady proszków powlekających
    08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
    08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
    08 02 99 Inne niewymienione odpady
    08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie
    08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie
    08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
    08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12*
    08 03
    14*
    Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne
    08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14*
    08 03 16* Zużyte roztwory trawiące
    08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierające substancje niebezpieczne
    08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17*
    08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki
    organiczne lub inne substancje niebezpieczne
    08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09
    08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne
    lub inne substancje niebezpieczne
    08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11*
    08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub spoiw zawierające rozpuszczalniki
    organiczne lub inne substancje niebezpieczne
    08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub spoiw inne niż w 08 04 13
    PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
    MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
    DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
    08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki
    organiczne lub inne substancje niebezpieczne
    08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04
    15*
    08 04 17* Olej żywiczny
    09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
    10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i płyty z kotłów (z wyłączeniem pyłów z
    kotłów wymienionych w 10 01 04
    10 01 02 Popioły lotne z węgla
    10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej
    10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów i z paliw płynnych
    10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów
    odlotowych
    10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych
    odprowadzane w postaci szlamu
    10 01 09* Kwas siarkowy
    10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako
    paliwo
    10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania
    zawierające substancje niebezpieczne
    10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne
    niż wymienione w 10 01 14*
    10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje
    niebezpieczne
    10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16*
    10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje
    niebezpieczne
    10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w
    10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18*
    10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
    substancje niebezpieczne
    10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
    10 01 20*
    10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje
    niebezpieczne
    10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10
    01 22*
    10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
    10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych
    węglem elektrowni
    10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej
    10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów
    paleniskowych
    10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych
    10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych
    metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche
    odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
    10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
    PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
    MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
    DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
    10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów
    10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające
    substancje niebezpieczne
    10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż
    wymienione w 10 02 07*
    10 02 10 Zgorzelina walcownicza
    10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
    10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10
    02 11*
    10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
    zawierające substancje niebezpieczne
    10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
    inne niż wymienione w 10 02 13*
    10 02 15 Inne szlamy poliltracyjne
    10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza
    10 03 05 Odpady tlenku glinu
    10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15
    10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod
    10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione
    w 10 03 17*
    10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
    10 03 21* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych)
    zawierające substancje niebezpieczne
    10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne
    niż wymienione w 10 03 21*
    10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające
    substancje niebezpieczne
    10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż
    wymienione w 10 03 23*
    10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
    zawierające substancje niebezpieczne
    10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
    inne niż wymienione w 10 03 25*
    10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
    10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10
    03 27*
    10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
    10 04 02* Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
    10 04 04* Pyły z gazów odlotowych
    10 04 05* Inne cząstki i pyły
    10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania z oczyszczania gazów odlotowych
    10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
    10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10
    04 09*
    10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
    10 05 03* Pyły z gazów odlotowych
    10 05 04 Inne cząstki i pyły
    10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

    • Ciag dalszy, ta lista jest strasznie długa: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
     MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
     DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
     10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
     10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
     10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
     10 06 03* Pyły z gazów odlotowych
     10 06 04 Inne cząstki i pyły
     10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
     10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
     10 08 04 Cząstki i pyły
     10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
     10 08 09 Inne żużle
     10 08 10* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w
     zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach
     10 08 11 Zgary inne niż wymienione w 10 08 10*
     10 08 14 Odpadowe anody
     10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
     10 09 03 Żużle odlewnicze
     10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania
     zawierające substancje niebezpieczne
     10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż
     wymienione w 10 09 05*
     10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające
     substancje niebezpieczne
     10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż
     wymienione w 10 09 07*
     10 09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
     10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09*
     10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
     10 09 12 Inne cząstki stałe inne niż wymienione w 10 09 11*
     10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13
     10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż
     wymienione w 10 09 15
     10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
     10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
     10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania
     zawierające substancje niebezpieczne
     10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż
     wymienione w 10 10 05*
     10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające
     substancje niebezpieczne
     10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż
     wymienione w 10 10 07*
     10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne
     10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09*
     10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne
     10 10 12 Inne cząstki stałe inne niż wymienione w 10 10 11*
     10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
     10 11 05 Cząstki i pyły
     10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
     MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
     DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
     zawierające substancje niebezpieczne
     10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w
     10 11 09*
     10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego
     zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)
     10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11*
     10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje
     niebezpieczne
     10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10
     11 13*
     10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające
     substancje niebezpieczne
     10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż
     wymienione w 10 11 15*
     10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
     zawierające substancje niebezpieczne
     10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
     inne niż wymienione w 10 11 17*
     10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
     substancje niebezpieczne
     10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż
     wymienione w 10 11 19*
     10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe
     10 11 81* Odpady zawierające azbest
     10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
     10 12 03 Cząstki i pyły
     10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
     10 12 06 Zużyte formy
     10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika
     budowlana (po przeróbce termicznej)
     10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające
     substancje niebezpieczne
     10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż
     wymienione w 10 12 09*
     10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie
     10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11*
     10 12 13 Szlamy z zakładowych oszczani ścieków
     10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej
     10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego
     10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)
     10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych
     10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowoazbestowych
     10 13 10 Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowoazbestowych
     inne niż wymienione w 10 13 09*
     10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż
     wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
     10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające

     • I dalej, dalej, dalej: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
      MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
      DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
      substancje niebezpieczne
      10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
      10 13 80 Odpady z produkcji cementu
      10 13 81 Odpady z produkcji gipsu
      10 13 82 Wybrakowane wyroby
      11 01 05* Kwasy trawiące
      11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05
      11 01 07* Alkalia trawiące
      11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania
      11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne
      11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż w 11 01 09
      11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne
      11 01 12 Wody popłuczne inne niż w 11 01 11
      11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne
      11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów
      wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne
      11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
      11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
      11 01 99 Inne niewymienione odpady
      11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarosyt i getyt)
      11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje
      niebezpieczne
      11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż w 11 02 05
      11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
      11 02 99* Inne niewymienione odpady
      11 05 01 Cynk twardy
      11 05 02 Popiół cynkowy
      11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
      11 05 04* Zużyty topnik
      12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
      12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
      12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
      12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
      12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
      12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce
      (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
      12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające
      chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
      12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające
      chlorowce
      12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające
      chlorowców
      12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali
      12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze
      12 01 13 Odpady spawalnicze
      12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne
      12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
      12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
      PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
      MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
      DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
      12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
      12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z
      szlifowania, gładzenia i pokrywania)
      12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji
      12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
      12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
      12 01 99 Inne niewymienione odpady
      12 03 01* Wodne ciecze myjące
      12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą
      13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB
      13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
      13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
      13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki
      chlorowcoorganiczne
      13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków
      chlorowcoorganicznych
      13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne
      13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji
      13 01 13* Inne oleje hydrauliczne
      13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające
      związki chlorowcoorganiczne
      13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
      niezawierające związków chlorowcoorganicznych
      13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
      13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające
      biodegradacji
      13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
      13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolaory i nośniki ciepła
      zawierające PCB
      13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz
      nośniki ciepła zawierające zawiązki chlorowcoorganiczne inne niż
      wymienione w 13 03 01
      13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz
      nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych
      13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz
      nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01
      13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
      łatwo ulegające biodegradacji
      13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki
      ciepła.
      13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej
      13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych
      13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich
      13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w
      separatorach
      13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
      13 05 03* Szlamy z kolektorów
      13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach
      PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
      MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
      DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
      13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
      13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w
      separatorach
      13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy
      13 07 02* Benzyna
      13 07 03 Inne paliwa (włącznie z mieszninami)
      13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania
      13 08 02* Inne emulsje
      13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków
      13 08 99* Inne niewymienione odpady
      14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny
      rozpuszczalników
      14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
      14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki
      chlorowcoorganiczne
      14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki
      15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
      15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
      15 01 03 Opakowania z drewna
      15 01 04 Opakowania z metali
      15 01 05 Materiały wielomateriałowe
      15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
      15 01 07 Opakowania ze szkła
      15 01 09 Opakowania z tekstyliów
      15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych
      lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy
      toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
      15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate
      elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z
      pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
      15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w
      innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
      ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
      (np. PCB)
      15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty,
      ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
      16 01 03 Zużyte opony
      16 01 07* Filtry olejowe
      16 01 13* Płyny hamulcowe
      16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne
      substancje
      16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14*
      16 01 17 Metale żelazne
      16 01 18 Metale nieżelazne
      16 01 19 Tworzywa sztuczne
      16 01 20 Szkło
      16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB2 i PCT 3
      16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
      PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
      MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
      DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
      16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
      16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
      wymienione w 16 02 09 i 16 02 12
      16 02 13 Odpady ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
      16 02 14 Odpady ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
      16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych
      urządzeń
      16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16
      02 15
      16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
      16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03 i 16 03 80
      16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne
      16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05 i 16 03 80
      16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do
      spożycia
      16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje
      niebezpieczne
      16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne)
      zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny
      chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
      16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje
      niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
      16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje
      niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
      16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub
      16 05 08
      16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
      16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
      16 06 03* Baterie zawierające rtęć
      16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
      16 06 05 Inne baterie i akumulatory
      16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów
      16 07 08* Odpady zawierające ropę naftowa lub jej produkty
      16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
      16 07 99 Inne niewymienione odpady
      16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, rod, pallad, iryd lub
      platynę (z wyłączeniem 16 08 07)
      16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe
      (2) lub ich niebezpieczne związki
      16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub
      potasowy)
      16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
      16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (koncentraty) zawierające
      substancje niebezpieczne
      16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z
      procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
      16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z
      procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01
      PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
      MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
      DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
      16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów
      metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
      16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów
      metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
      16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów
      niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne
      16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów
      niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
      16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
      16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01*
      16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
      16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
      17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
      17 01 02 Gruz ceglany
      17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
      wyposażenia
      17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady betonu, gruzu ceglanego,
      odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
      zawierające substancje niebezpieczne
      17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
      materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
      wymienione w 17 01 06
      17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
      17 01 81 Odpady remontów i przebudowy dróg
      17 02 01 Drewno
      17 02 02 Szkło
      17 02 03 Tworzywa sztuczne
      17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub
      zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady
      kolejowe)
      17 03 01* Asfalt zawierający smołę
      17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
      17 03 03* Smoła i produkty smołowe
      17 03 80 Odpadowa papa
      17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
      17 04 02 Aluminium
      17 04 03 Ołów
      17 04 04 Cynk
      17 04 05 Żelazo i stal
      17 04 06 Cyna
      17 04 07 Mieszanki metali
      17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje
      niebezpieczne
      17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
      17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje
      niebezpieczne
      17 05 04 Gleba i ziemia, inne, iż wymienione w 17 05 03
      17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony

     • Masz tu praktycznie wszystko, co tylko jesteś sobie w stanie wyobrazić: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
      MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
      DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
      substancjami niebezpiecznymi
      17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
      17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne
      17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
      17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest
      17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
      17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
      17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
      17 08 01* Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone
      substancjami niebezpiecznymi
      17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w
      17 08 01
      17 09 01* Odpady z budowy, remontu i demontażu zawierające rtęć
      17 09 02* Odpady z budowy, remontu i demontażu zawierające PCB (np.
      substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa i wykładziny
      podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne,
      kondensatory)
      17 09 03* Inne odpady z budowy, remontu i demontażu (w tym odpady
      zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
      17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu inne niż
      wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
      18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z
      wyłączeniem 18 01 03).
      18 01 02 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty
      służące do jej przechowywania.
      18 01 03 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze
      lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału
      genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją
      wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i
      zwierząt (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82).
      18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
      18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje
      niebezpieczne
      18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne (inne niż wymienione w
      18 01 06)
      18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
      18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
      18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
      18 01 80 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach
      zakaźnych
      18 01 81 Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione
      w 18 01 80
      18 01 82 Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
      18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z
      wyłączeniem 18 02 02) –czyli tzw. „sharps” – przedmioty, które z
      powodu swojej powierzchni mogą spowodować przy ich dotyku,
      nawet bez silnego nacisku, ranę ciętą lub kłutą, są to np. systemy
      infuzyjne, lancety, noże chirurgiczne, skalpele, nożyce, skrobaki,
      PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
      MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
      DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
      dłuta, pilniki
      18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 tj. niezakaźne – narzędzia
      do operacji bez przedmiotów ostrych, opatrunki w tym gipsowe,
      odzież jednorazowego użytku, strzykawki (bez igieł), butelki i worki
      infuzyjne, miski, naczynia, odpady nieznacznie zanieczyszczone
      środkami cytostatycznymi, np. mankiety na rękawy, maseczki do
      ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, maczaki, artykuły
      jednorazowego użytku)
      18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje
      niebezpieczne – chemikalia lub substancje o niebezpiecznych
      właściwościach występujące zwłaszcza w laboratoriach przy
      pracach diagnostycznych bądź na skutek korzystania z aparatury
      diagnostycznej w laboratoriach np. nieorganiczne i organiczne
      chemikalia laboratoryjne wraz z pozostałościami z diagnoz,
      nieopróżnione do końca opakowania po chemikaliach
      niebezpiecznych
      18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w
      18 02 05 tj. niezawierające substancji niebezpiecznych, np.
      przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia, przeterminowane
      zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych
      18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne – leki kancerogenne,
      mutagenne i reprodukcyjno-toksyczne (leki CMR), powstające przy
      przygotowywaniu i stosowaniu leków rakotwórczych, ze
      szkodliwym wpływem na genom lub leków reprodukcyjnotoksycznych,
      powstają, jako odpady przy zastosowaniu
      odpowiednich leków (np. onkologia), również w klinikach i
      gabinetach weterynaryjnych; są to np. nieopróżnione do końca
      oryginalne pojemniki po lekach, przeterminowane leki w
      oryginalnym opakowaniu, resztki substancji suchych lub tabletek,
      komponenty infuzyjne i pozostały materiał zanieczyszczony
      cytostatykami
      18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07 np. odrzucone partie towaru,
      wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki
      19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
      19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów
      odlotowych
      19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów
      odlotowych
      19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
      19 01 10 Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych
      19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
      19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11
      19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne
      19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13
      19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne
      19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15
      19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne
      19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17
      19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych
      PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
      MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
      DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
      19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające
      substancje niebezpieczne
      19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż
      wymienione w 19 02 05
      19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji
      19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane
      19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04
      19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone
      19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06
      19 04 01 Zeszklone odpady
      19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych
      19 04 03* Niezeszklona faza stała
      19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
      19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego
      i roślinnego
      19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do
      wykorzystania)
      19 08 01 Skratki
      19 08 02 Zawartość piaskowników
      19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
      19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
      19 08 07* Roztwory i szlamu z regeneracji wymienników jonitowych
      19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie
      19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające
      wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze
      19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż
      wymienione w 19 08 09
      19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego
      oczyszczania ścieków przemysłowych
      19 08 12 Szlamy niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków
      przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11
      19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż
      biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych
      19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki
      19 09 04 Zużyty węgiel aktywny
      19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne
      19 10 01 Odpady żelaza i stali
      19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
      19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw
      19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające
      substancje niebezpieczne
      19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w
      19 11 05
      19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych
      19 12 01 Papier i tektura
      19 12 02 Metale żelazne
      19 12 03 Metale nieżelazne
      19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
      PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ
      MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
      DLA OBSZARU W MIEJSCOWOŚCI STARE BIELICE
      19 12 05 Szkło
      19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
      19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 11 06
      19 12 08 Tekstylia
      19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
      19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
      19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
      mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje
      niebezpieczne
      19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
      mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
      19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje
      niebezpieczne
      19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w
      19 13 01
      19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje
      niebezpieczne
      19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13
      03
      19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje
      niebezpieczne
      19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w
      19 13 05
      19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np.
      koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające
      substancje niebezpieczne
      19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np.
      koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż
      wymienione w 19 13 07
      19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i
      weterynaryjnych
      20 01 14* Kwasy
      20 01 15* Alkalia
      20 02 02 Gleba i ziemia

  • Bardzo mnie to interesuje, Smutny, kogo masz na myśli, kto bedzie sprawdzał, że te kontenery ze śmieciami nie idą z zagranicy?

   Nawet jeśli Noteć nie stanie się po tym wszystkim cuchnącą zupą, to przy permanentnym spuszczaniu do niej ciepłej wody jest szansa, że będziemy mieli w Polsce piranie 🙂 Zawsze to coś „nowego” dla tych turystów, którzy nadal mieliby tu przyjeżdżać, aby sobie powdychac gazu ze spalania plastycznego – w końcu takiej atrakcji to żaden inny zakątek naszego kraju im nie zaoferuje 🙂

 4. Zgadzam się ze ” Smutnym”. Mieszkańcy nie wiedzą z czym będą mieli do czynienia , a już protestują. Jednym z najbardziej ” krzyczących” na portalu społecznościowym jest pan ( celowo z małej litery) handlujący węglem ( uważający się za zagorzałego katolika , a jego wpisy na Fac… z obrzydliwością ociekają przekleństwami itp. przy zdjęciu profilowym Jezusa Chrystusa Miłosiernego). Ludzie kiedyś protestowali przeciwko samochodom ( przed jadącym samochodem biegł człowiek informujący że jedzie samochód), dzisiaj życie bez samochodu jest nie realne; przeciw operacjom, ponieważ nie była zgodna z nauką kościoła; i z naszego regionu – ropa ( jak pisał ” Smutny”) Puszcza nie wyschła , rybki pływają w jeziorach, turystyka żyje, a wpływy do kasy miasta i gminy są i to nie małe. Ale nie do tego zmierzam. Zastanawia mnie fakt dlaczego protestują przed urzędem . Przecież działka należy ( należała) do kościoła ( do zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich – czytaj parafia w Drezdenku) i dlaczego tam nie zorganizowano protestu. Jako właściciele działki na pewno wiedzieli na co ma być przeznaczona , to oni musieli wystąpić do odpowiednich urzędów o wypisanie jej z Natura 2000 , to oni musieli bezpośrednio lub pośrednio wystąpić o zmianę warunków zagospodarowania. Także jeżeli mieszkańcy chcą protestować to zapraszam przed plebanię w Drezdenku , to oni jako właściciele działki mogą wszystko zatrzymać dla dobra ogółu ( oczywiście jak warunki oddziaływania na środowisko będą negatywne) nawet jak już ją sprzedali( myślę jest możliwość zmiany aktu z powodu wprowadzenia w błąd). Moim zdaniem urząd wykonuje swoje statutowe czynności , ponieważ jak dostał dyspozycje zmiany warunków zagospodarowania to musi ją zrealizować. Mieszkańcy wysłuchajcie z uwagą oby dwu stron ,a dopiero podejmujcie decyzję do odpowiednich instytucji urzędowych lub ” innych”.
  Pozdrawiam

  • Też mnie ciekawi dlaczego nie podjechano tą taczką na plac Kościelny 2…

   I czy płyną protesty do Kurii, znaczy Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, bo to ona wydała zezwolenie na sprzedaż działki, prawda?

 5. W zarysie mogę powiedzieć, że w pierwszej fazie następuje selekcja o
  Wsad zostaje podgrzany do temperatury powyżej 1800 st. C w środowisku beztlenowym i następuje zgazowanie – podobnie jak przy produkcji koksu.
  Powstający w ten sposób gaz energetyczny przechodzi przez generator plazmowy wielkości dużego biurka i tam, przy użyciu – ułamkowej w porównaniu do I generacji – ilości prądu następuje rozbicie złożonych cząstek gazu. W tym procesie jedyne co się nie daje rozbić to CH4 czyli metan. Wszelkie gazy trujące, dioxyny i inne świństwa zostają zdezintegrowane. Wychodzący z komory dezintegracji plazmowej gaz zawiera – poza metanem – gazy atmosferyczne i to w podobnym składzie procentowym. Część gazów zostaje na separatorach wychwycona i po sprężeniu jest sprzedawana jako gazy techniczne ( tlen, azot, CO2, Hel)
  Gaz na tym etapie ma bardzo wysoką temperaturę i wychłodzenie następuje w turbinach parowych gdzie produkowana jest – w zależności od zapotrzebowania – albo para wodna, albo energia elektryczna.
  Po wychłodzeniu gaz trafia do turbin lub silników spalinowych które napędzają agregaty prądotwórcze i tam następuje metamorfoza energi odzyskanej z odpadów w energię elektryczną.
  Odzysk energii z odpadów dochodzi w MPIIG do 95% a ze 100% odzyskanej energii zakład potrzebuje na swoje działanie ok. 6% cała reszta energii elektrycznej sprzedawana jest na wolnym rynku i jest to największe źródło dochodu – ok. 60 – 65%
  Pozostałe źródło dochodu takiego zakładu to sprzedaż odzyskanych metali – w tym szlachetnych, sprzedaż witrytu ( zeszklona szlaka po zgazowaniu), który ma szerokie zastosowanie jako nieerodowalny kruszec na budowę autostrad, dodatek do betonu czy – w formie zmielonej – jako pasty polerskie i czyściwo do piaskowania.
  Odrębny dochód stanowi sprzedaż emisji ujemnych. Zakład przerabiający 100.000 ton odpadów rocznie ma przydzieloną dopuszczalną ilość emisji.
  Jeśli ilość dopuszczalnych emisji – w skali – ma 10 cm wysokości to instalacja MPIIG emituje niecałe 0,5 cm a zatem ma możliwość, w ramach handlu emisjami, sprzedać „niewykorzystane” emisje innemu zakładowi który emituje więcej niż mu wolno. Dochód z handlu emisjami to 10% dochodu takiego zakładu. 1% dochodu to sprzedaż gazów technicznych a reszta to dochód z przyjmowania odpadów.
  Do realizacji takiej inwestycji potrzebne jest ok. 4-5 hektarów ale mile widziane jest więcej – nawet 10 ha. Poza tym wskazana jest bocznica kolejowa bezpośrednio na terenie lub na granicy terenu, dojazd dla TIR’ów i bliskość zakładu elektrycznego – chodzi o odbiór energii elektrycznej.

  Daje to możliwość sprzedaży energii elektrycznej mieszkańcom danego rejonu po niższej cenie.
  Nie ma praktycznie żadnych wymagań ekologicznych lub stref ochronnych gdyż zakład taki nie emituje do środowiska jakichkolwiek emisji lub odpadów. Nie emituje również szkodliwych hałasów gdyż cały proces odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych.

  Chciałem na koniec powiedzieć że ilość samochodów ciężarowych dowożących odpady do zakładu jest niezauważalna bo jest to ok 12 samochodów na dobę więc 1 na 2 godziny. Mało tego – samochody nie wystają w kolejkach tylko wjeżdżąją od razu do hali odbioru więc „znikają” z pola widzenia.
  Tak w małym skrócie to co jest w necie na temat podobnych metod …. żeby zrozumieć wystarczy podstawowa wiedza z zakresu chemii ze szkoł średniej .Mniej krzyku więcej rozsądku…
  Pozdrawiam

  • Cytuję Twą wypowiedź, rzekomy „smutasku” : „…gdyż zakład taki nie emituje do środowiska jakichkolwiek emisji lub odpadów.”

   Taką wypowiedzią całkowicie się odsłoniłeś, Drogi Panie Agencie Inwestora. Taka jest właśnie Wasza taktyka, że pojawiacie się na np. forach albo komentujecie artykuły broniąc potencjalnej inwestycji. Doskonale znam te numery.

   Otóż, Drogi Panie Agencie Inwestora, taki zakład emituje do atmosfery szkodliwe gazy ze spalania plastycznego (jest o tym nawet czarno na białym napisane w Prognozie oddziaływania na środowisko, polecam lekturze: http://www.bip.drezdenko.pl/3019,wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektow-rysunku-planu-ustalen-planu.html ). Skoro powołuje Pan literaturę z internetu to tam również jest napisane, że w wyniku takiego spalania powstają chociażby szkodliwe dioksyny i furany. Może powie nam Pan w imieniu Inwestora, jaki inwestor ma nie plan?

 6. Z inwestorem nie mam nic wspólnego ,po prostu interesuje się ekologią ,technologią i wszystkim co z tym związane .Jakoś ciężko mi uwierzyć w proekologiczne intencje okolicznych mieszkańców ponieważ straszny „syf” w okolicy . Odlewnia czy papiernia w Drezdenku fiołkami nie pachnie a ludzie od lat tam pracują i mają się dobrze nawet ci którzy protestowali pod gminą ,przecież trują wiec może zlikwidować??? Niech będzie eko 🙂 Zresztą dzisiaj nawet węgiel się EKO nazywa a nijak nic wspólnego z ekologią nie ma, bo eko się lepiej sprzedaje , g…no pod dywan się zamiata udając ze go nie ma. Cały problem w tym że gdyby nie my ludzie, na działce w Starych Bielicach nie trzeba by budować takiej instalacji . Cieszy mnie Pana reakcja drogi współrozmówco , wnioskuje że doskonale wie Pan o czym tu pisze ale trudno się do tego Panu przyznać.
  Pozdrawiam

  • Interesuję się tym samym co Pan, Panie Agencie Inwestora doskonale orientujący się m.in. w ruchu samochodów ciężarowych do spalarni i generalnie mam zupełnie przeciwne do Pana zdanie.

   Zgodzę się z Panem tylko co do jednego aspektu: że gdyby nie ludzie i ich szkodliwa działalność to takie spalarnie nie byłyby potrzebne. Dlatego też każdy z nas powinien już dziś przemyśleć głęboko swój styl życia i sposób postępowania, przejść na bezśmieciowy tryb życia w stopniu, w jakim tylko jest to możliwe. Każda zmiana zaczyna się od każdego pojedynczego człowieka. A początkiem wszystkiego jest nowa świadomość.

   A teraz słuchaj Pan, Panie Agencie:

   Przekaż Pan do Centrali, że możecie nie czekać do 6 listopada i już teraz zbierać swoje walizki i teczki z terenu naszej gminy i jechać szukać jelenia gdzie indziej (najlepiej od razu za Odrę), bo tutaj lud nie taki, za przeproszeniem, ciemny jak Wam się wydaje. Jeszcze czytać i myśleć potrafi, i bedzie bronił swojej Małej Ojczyzny do ostatniej kropli krwi.

   P.s. Pana Burmistrza Macieja możecie zabrać ze sobą, bo po tej udaremnionej próbie przepchnięcia grubej sprawy pod stołem, to on już raczej przyszłości politycznej w naszym regionie nie ma. A wobec Was jest tak wspaniale nastawiony, więc może się Wam przydać w kampaniach reklamowych tej śmiercionośnej inwestycji. Tylko musicie go jeszcze trochę przeszkolić, by nie strzelał takiego buraka, gdy pewne rzeczy wychodzą na jaw: https://gorzow.tvp.pl/34384033/13102017-maciej-pietruszak-bernardyna-urban

   Pozdrawiam Pana, Panie Agencie.
   Szerokiej Drogi!

 7. Ciekawe smutny jak zaladujesz 550 ton na 12 ciężarówek, z prostego wyliczenia wynika ze jedno auto musiało by załadować 46 ton, no i te odpady musiały być zaladowane luzem ciekawe!!! To cala twoja propaganda, cala twoja mądrość jest tyle warta co te 12 ciężarówek. Takimi kłamstwami potraktowales księży którzy łatwo dali się przekonać. Największym zagrozeniem dla mieszkańców jest transport, nie ma takich zabezpieczeń żebyśmy mogli spać spokojnie, codziennie pod naszymi oknami przejeżdżać będziepewnie 50 aut kierowanych przez niezawsze odpowiedzialnych kierowców, dla oszczędności sprowadzonych ze wschodu dla których alkohol jest zwykłym napojem chlodzacym. Wezmiesz za nich odpowiedzialność.
  120 miejsc pracy, którymi mamisz władze zajmą Ukraińcy, i oni będą odpowiedzialni za proces produkcji i nasze środowisko. Jak sięzdarzy awaria oni wrócą do siebie, a my zostanie my ze zdegradowanym środowiskiem. Wezmiesz za nich odpowiedzialność. Nie damy się oglupiac twoimi okrągłymi slowkami. My tu chcemy żyć , ty wyjedziesz jak tylko sprzedażą lokalizacje prawdziwemu niemieckiemu inwestorowi

 8. Ręce opadają 🙁 P.S. Jak Pan przegonisz już tego byle jakiego inwestora z terenu gminy ,pewnie się Pan zajmiesz skargami na burmistrza że chodnik szary ,dziury w drodze, że zieleń miejska straszy itd… itd… ale z pustego i Salomon nie naleje , a to wszystko w międzyczasie jak nie będziesz Pan na mszy :).
  Pozdrawiam

  • Szanowny Panie Agencie Inwestora, każdym swoim kolejnym wpisem utwierdza mnie Pan w moim przeświadczeniu o Pana agenturze. Widać, taktyki manipulacyjne stosowane przy takich „grubych” inwestycjach od lat pozostają te same.
   Teraz rozumiem powód Pana smutku – smutku z racji zbliżającego się fiaska inwestycji.

   Nie omieszkam pomodlić się w międzyczasie na tej mszy za Pana zbłąkaną duszę. 🙂

   Pozdrawiam również.

 9. Ręce opadają na ta propagandę i ukrywanie prawdy. Jeszcze we wrześniu inwestycja ta nazywała się „zakład przetwórstwa surowców”. To samo mówiono kosciolowi, a radni kiedy wszczynali proces zmiany zagospodarowania przestrzennego tez nie znali prawdy. Ciekawe dlaczego?
  Oczywiście jest to bardzo ryzykowna technologia, a przewożenie z całej Europy odpadów niebezpiecznych do tego czystego ekologicznie obszaru jest poprostu zbrodnia.

  • Dokładnie, ta technologia została zapoczątkowana dopiero… 10 lat temu! Jest mało takich reaktorów na Świecie (zaledwie 11). Nie wiadomo na ile jest awaryjna, bo oczywiście iwestor nie ujawnia i nie ujawni tych danych, a póki nie ma jakiegoś wielkiego „bum” to i Polsat nie powie. Mówi się o średniej i wysokiej możliwości awarii takich instalacji. W sumie to się nie dziwię, bo temperatura w PGM reaktorze może osiągać 7 000 stopni Celsjusza. Na samą myśl robi się gorąco…

 10. Witam
  Przemyślałem to wszystko wycofuje się z tego co napisałem ,po co nam drugi Czarnobyl, nie wierzmy w nowoczesną technologie my prosty naród ale nie głupi 🙂 bierzemy sprawę w swoje ręce. Proponuje na tej działeczce postawić pomnik Jezusa Chrystusa większy od tego w Świebodzinie a jak ! Do tego hotelik ,trzeba przecież wykorzystać okoliczną prężnie działającą branże turystyczną i agroturystyczną .Nazwę Stare Bielice zmienić na Stare Kamienie Łupane bo bardziej chwytliwe jeśli chodzi o turystów ,następnie cała wioske ogrodzić płotem żeby sparwić wrażenie że chroni się coś cennego :). Rozgłosić wszem i wobec ze wieś jest eko naj na świecie ,niech przyjeżdżają i oglądają nawet z Hamburga 🙂 a co najważniejsze kasować za to sałate :).Będzie pomnik ,hotel płot to i może cud się zdarzy a to tylko spotęguje ciekawość i sciągnie więcej turystów . Jeśli chodzi o biznesplan to jest bardzo optymistyczny bo to wszystko tylko za ułamek sumy która została by wydana na tą spalarnie. Wnioski widze same plusy sałata, brak jakichkolwiek emisji ,srodowisko ,natura 2000 ,noteć itp. bezpieczna no i o robote będzie łatwiej bo jak będą turyści to każdy zarobi:)
  Pozdrawiam wszystkich interesującym się tematem 🙂
  Smutny od dziś bezrobotny już agent 😉 Bez odbioru . 🙁

  • Witam,

   Czułem, że Cię wyleją, bo zauważyłem Twoje wszędobylskie wpisy promujące „cudowną” technologię pod innymi artykułami i rzeczywiście – nie postarałeś się…

   Prawda jest bowiem taka, że nikt nie jest ekspertem w ocenianiu wpływu tej technologii na środowisko (ani Ty, ani Pan Szpendowski ani nawet ci, którzy sporzadzili Prognozę jej oddziaływania na środowisko), bo technologia ta jest bardzo młoda (liczy sobie zaledwie 10 latek od jej zapoczątkowania i takich reaktorów jest garstka na całym Świecie), a wszelkie związane z nią komplikacje są ściśle strzeżoną przez Amerykanów tajemnicą i raczej o nich nie usłyszysz w tvn24. Poligony doświadczalne są głównie w: Chinach, Korei Południowej i Izraelu i na chwilę obecną wolę, żeby tak zostało. Nie mam zamiaru być królikiem doświadczalnym, i przekonać się na własnej skórze tak jak Pan pisałeś, Panie Agencie Inwestora, w swoim pierwszym wpisie: „co z tego wyniknie czas pokaże”. To jest jeden wielki EKSPERYMENT i życzę sobie i Państwu, aby nie przyszło nam być jego udziałowcami. A Panu, Panie Smutny z racji grążącego fiaska inwestycji, życzę stażu w takim zakładzie, najlepiej w Chinach. Tylko ubezpiecz się Pan dobrze na życie przed wyjazdem. To nie jest cynizm z mojej strony. Szczerze życzę Panu zdrowia.

   Pozdrawiam wszystkich interesujących się tematem. 🙂
   Bez odbioru.

 11. Nie jestem pewny czy ktokolwiek z protestujących rozróżnia spalanie od gazyfikacji w plaźmie. Radzę trochę zgłębić literaturę fachową a nie opierać sięna opiniach innych. Ale to nic nowego bo jak zwykle najgłośniej krzyczą ci co najmniej wiedzą a za nimi idąci co niewiedzą o co wogóle chodzi. Osobiśćie jestem jak najbardziej za taką inwestycją. Pozdrawiam mieszkaniec Krzyża.

  • Szanowny Panie „Karolu”,

   Gdy widzę takie wpisy jak ten Pana powyższy to od razu staje mi przed oczami twarz Pana Szpendowskiego albo Monsieur Pietruszaka, którzy siedzą po tamtej stronie monitora i wklepują do internetu takie teksty. Chyba bowiem tylko oni są w stanie coś takiego napisać.

   Im bardziej zgłębiam temat „gazyfikacji w plaźmie”, tym więcej dostrzegam jej podobieństw do procesu spalania. Oba bowiem procesy, jako reakcje termochemiczne w wyniku których z „czegoś” (ciał stałych) powstaje „coś” czyli odpad stały plus gaz, mają to samo sedno. I oba te procesy odbywają się z użyciem tlenu, Proszę Pana. Oba (!).

   Choćbyście określali to spalanie odpadów niebezpiecznych „zakładem przetwórstwa owoców cywilizacyjnych” (bo i tak można) – to ja nie dam się nabrać.

   Cały nonsens tego nazewnictwa spalarniczego wywodzi się z nomenklatury unijnej, która „gazyfikację w plaźmie” zaliczyła do metod termicznych, ale nie do spalania. Akurat w tej kwestii Unia Europejska we mnie autorytetu nie budzi, bo już zaliczała marchewkę do owoców, a ślimaki do ryb.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*