Projekt budżetu na 2019 rok

Zawiść to zazdrość jadowita.

Tomasz Jastrun

Na Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się projekt budżetu na rok 2019 stworzony jeszcze przez odchodzącą ekipę rządzącą. Co w nim znajdziemy? Zapraszam do analizy.

Hucznie zapowiadane inwestycje i kontynuacje okazały się fikcją, ponieważ w planowanym budżecie nie znajdziemy żadnych konkretnych zadań skierowanych na infrastrukturę drogową oraz techniczną. Wygląda to tak jakby wszyscy mieszkańcy gminy zostali ukarani za swój „nieodpowiedni” wybór burmistrza w ostatnich wyborach samorządowych.

Nowy burmistrz oraz rada będą mieli tylko miesiąc na zmianę projektu budżetu, co przy takiej jego formie może okazać się problematyczne.

A jakie inwestycje nas czekają:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

– odpłatne przejęcia od osób, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne – 135.800,00 zł

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

– przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) w Drezdenku – 40.000,00 zł

przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku – 128.184,00 zł

– budowa odcinka chodnika – Stare Bielice 21.520,00 zł

– modernizacja drogi i wykonanie dokumentacji technicznej – Trzebicz Nowy – 15.000,00 zł

 

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – 450.000,00 zł

– infrastruktura rekreacyjna sołectwa – budowa siłowni zewnętrznej na plaży miejskiej w m. Lubiewo – 12.882,00 zł

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– planowane wykupy – 50.000,00 zł

 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

budowa remizy OSP w Drezdenku – 2.140 000,00 zł

–  zakup samochodu pożarniczego dla OSP Trzebicz – 150.000,00 zł

– zakup wyposażenia do nowej remizy OSP Drezdenko – 50.000,00 zł

– zakup motopompy pływającej i piły spalinowej do drewna OSP Drezdenko – 8.000,00 zł

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

– budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Trzebiczu – 2.570.000,00 zł

 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

odpłatne przejęcia od osób, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne – 128,500,00 zł

– infrastruktura komunalna sołectwa Niegosław – opracowanie koncepcji i projektu budowy szamba przy Sali wiejskiej – 4.000,00 zł

– infrastruktura komunalna sołectwa Zagórze – projekt wodno-kanalizacyjny – 4.000,00 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

– budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko – 200.000,00 zł

– infrastruktura komunalna sołectwa Grotów – budowa punktów oświetleniowych, siłowni zewnętrznej i placu zabaw – 5.500,00 zł

– infrastruktura komunalna sołectwa – budowa punktów oświetleniowych dróg w m. Rąpin – 21.918,00 zł

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – usuwanie azbestu, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła, modernizacja systemów grzewczych –  50.000,00 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

– inicjatywy kulturalno – edukacyjne w m. Goszczanowiec – budowa wiaty edukacyjnej – 1.500,00 zł

– inicjatywy kulturalno – edukacyjne w m. Goszczanówko – budowa wiaty edukacyjnej – 1.000,00 zł

– inicjatywy kulturalno – edukacyjne w m. Kijów – budowa wiaty edukacyjnej oraz zakup ławek – 9.532,00 zł

– infrastruktura komunalna sołectwa – zakup agregatu prądotwórczego do zasilania pomp na wodociągu w Lubiatowie – 17.001,00 zł

– kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – opracowanie projektu budowy skweru osadnika w m. Niegosław – 15.000,00 zł

– kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Drawiny – budowa szopy magazynowej – 12.200,00 zł

 

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

– budowa sali wiejskiej w m. Grotów – 530.000,00 zł

– budowa sali wiejskiej w m. Marzenin – 900.000,00 zł

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

– kształtowanie wizerunku i estetyki wsi – opracowanie projektu odwodnienia i utwardzenia placu przed salą wiejską Niegosław – 6.000,00 zł

– infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa – budowa ogrodzenia – 15.000,00 zł

 

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

– Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko – 46.918,00 zł

– zakup traktora-kosiarki na Hale Sportowo-Rehabilitacyjną – 25.000,00 zł

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*