Plac Wileński – nowy przetarg

Niedawno zakończono prace inwentaryzacyjne na placu Wileńskim oraz ogłoszono nowy nieograniczony przetarg na jego przebudowę.

W stosunku do zakładanego budżetu wydano kwotę ok. 2,7 mln zł, natomiast w budżecie pozostało jeszcze ok. 2.8 mln zł. Wartość samych robót budowlanych zgodnie z umową główną i aneksem wynosiła 4.897.889,22  zł. Pozostała kwota to wszelkie koszty związane z przygotowaniem inwestycji takie jak dokumentacja projektowa, kanalizacja deszczowa, nadzór inwestorski, nawodnienie terenów zielonych.

Wyjaśniono nam, że wszelkie roboty, które odbywały się w ostatnim czasie na Placu Wileńskim to głównie prace porządkowe, ustawienie istniejącego oświetlenia, wykonywane poprawki wskazane podwykonawcom, oraz ustawienie nowego ogrodzenia. Gmina będzie ubiegać się także o  dofinansowanie z programu LRPO – Zasoby Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na rok 2018. Na chwilę obecną nie można określić dokładnego terminu zakończenia inwestycji jak również ewentualnego wzrostu kosztów zadania (informacje te będą znane po przeprowadzeniu przetargu). Istotny wpływ na przebieg inwestycji będą miały warunki pogodowe.

Nowy Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

15 listopada na BIP pojawił się nowy nieograniczony przetarg na przebudowę terenu w obrębie Placu Wileńskiego, a konkretnie dokończenie robót budowlanych realizowanych przez poprzedniego wykonawcę i przerwanych w związku z rozwiązaniem umowy.

Zakres zamówienia obejmuje prace objęte dokumentacją projektową, w tym roboty rozbiórkowe związane z demontażem nowej nawierzchni ze względu na złą jakość wykonania, rozebranie części środkowej płyt granitowych (materiał do ponownego wykorzystania na chodnik od strony południowej, po oczyszczeniu), rozebranie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku nr 4 (toalety miejskie), demontaż donic betonowych prefabrykowanych.

Wykonać należy także prace przy technologii fontanny takie jak wykonanie przykrycia niecki fontannowej z płyt granitowych, montaż poidełek, regulacja studzienek, przygotowanie sieci sanitarnych do eksploatacji (płukanie,dezynfekcja, badanie wody, itp.), uruchomienie i zaprogramowanie fontanny, a także montaż urządzeń sterujących i uzbrojenie komory technologicznej.

Z innych prac pozostały do wykonania drobne elementy takie jak montaż donic kwadratowych i trójkątnych, wykonanie wyrównania nawierzchni z kruszywa kamiennego wraz z uzupełnieniem brakującej powierzchni, naprawa żelbetowych powierzchni,  nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw, wykonanie i montaż pomnika, płyt historycznych,  budowa i wyposażenie placu zabaw, montaż małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci, siedzisk, stołów, foteli.

Mateusz Grzymałowski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*