Oświadczenie dla mediów w związku z działalnością Smurfit Kappa w Polsce

Kierownictwo sekcji graficznej i opakowań międzynarodowej konfederacji związków zawodowych UNI Europa, powiększone o roboczą grupę do spraw rokowań zbiorowych, spotkało się w Warszawie 15-16 października 2015.

Szefowie związków zawodowych z całej Europy spotkali się żeby omówić m.in. sojusze międzyzwiązkowe w korporacjach międzynarodowych, strategie rokowań zbiorowych, jak również solidarność międzynarodową z polskim Związkiem Zawodowym Poligrafów (ZZP), który jest członkiem UNI Europa, w jego walce o prawo do rokowań zbiorowych i szacunek dla praw pracowniczych w spółce Smurfit Kappa Polska (SK).

Andy Snoddy, szef sektora graficznego i opakowań w UNI, powiedział:

“Ubolewam, nad tym, że kierownictwo SK okazało związkowi zawodowemu ZZP w SK w Polsce brak otwartości, brak chęci do dialogu oraz nieufność. Wzywam zarząd SK do tego, by pilnie zrewidował swoje podejście i by dopuścił do nawiązania konstruktywnego dialogu społecznego w SK w Polsce’.

Nicola Konstantinou, sekretarz sektora graficznego i opakowań w UNI Europa, powiedział:

‘Dla UNI Europa, takie podejście kierownictwa SK wobec ZZP i pracowników SK w Polsce jest nie do zaakceptowania, dyskryminujące i uwłaczające polskim pracownikom SK w porównaniu do ich europejskich koleżanek i kolegów. Tak długo, jak kierownictwo SK będzie utrzymywać swoje nieuzasadnione podejście, UNI Europa będzie zmuszone do wzięcia pod uwagę rozpoczęcie ogólnoeuropejskiej kampanii wspierającej ZZP, reprezentację związkową ZZP w SK i wszystkich pracowników SK w Polsce’.

Związkowcy europejscy z zainteresowaniem słuchali osobistych doświadczeń z pracy w Smurfit Kappa Polska oraz z działalności związkowej członków ZZP, a szczególnie trudności, jakich doświadczają, wielokrotnie komentując te doświadczenia polskich związkowców słowami: ‘to nigdy nie zdarzyłoby się w naszym kraju’.

16.10.15 odbyła się wspólna pikieta związków ZZP i UNI Europa. Przewodniczący sekcji graficznej UNI Europa, Simon Dubbins złożył list protestu, podpisany przez wszystkich uczestników spotkania oraz spotkał się z Dyrektorem fabryki Smurfit Kappa w Pruszkowie, Rafałem Szkwarkiem. W imieniu wszystkich związków stowarzyszonych w UNI Europa, zapytał, dlaczego korporacja, która w większości swoich fabryk w Europie współpracuje i prowadzi rokowania zbiorowe z istniejącymi tam związkami zawodowymi – nie chce prawdziwego dialogu ze swoją załogą w Polsce.

Simon Dubbins powiedział:

‘Takie zachowanie Smurfit Kappa jest nie do zaakceptowania dla UNI Europa, i chcemy upewnić kierownictwo firmy, że dzisiejsza pikieta będzie tylko początkiem innych działań, w Polsce i w całej Europie, prowadzonych dopóty, dopóki firma Smurfit Kappa nie zacznie traktować swoich pracowników w Polsce z takim samym szacunkiem, jakim cieszą się ich koledzy i koleżanki w innych krajach europejskich.

Dyrektor fabryki Smurfit Kappa w Pruszkowie Rafał Szkwarek powiedział:

‘Jestem odpowiedzialny za sprawy produkcji, logistyki itd. ale nie za stosunki pracodawcy ze związkami zawodowymi – nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie ale przekażę list i to co usłyszałem dyrektor ds. personalnych Pani Beacie Iciek-Sawickiej’.

Smurfit Kappa Polska jest częścią międzynarodowego koncernu Smurfit Kappa Group – europejskiego lidera w dziedzinie produkcji papieru, tektury i opakowań. Potencjał koncernu, którego roczne przychody przekraczają 8,1 mld €, tworzy około 350 lokalizacji w 33 krajach. Koncern zatrudnia około 43 tysięcy pracowników w tym około 800 osób w Polsce. Koncern produkuje tekturę falistą oraz wysokiej jakości opakowania z nadrukiem fleksograficznym dla klientów krajowych i zagranicznych. Działalność SK w Polsce skoncentrowana jest w pięciu fabrykach: w Pruszczu Gdańskim, Warszawie, Pruszkowie, Koninie i Drezdenku.

UNI Europa Graphical zrzesza i reprezentuje 350,000 pracowników pracujących w Sektorze Graficzny m i opakowań, poprzez 42 stowarzyszone związki zawodowe istniejące w 33 krajach europejskich. W związku z integracją europejską oraz globalizacją, związki zawodowe nie są już tak skuteczne, kiedy działają samodzielnie, na poziomie lokalnych społeczności lub poziomie narodowym. Aby uzyskać lepsze warunki zatrudnienia dla swoich członków, związki zawodowe reprezentujące pracowników konkretnych sektorów gospodarki potrzebują współpracy i wspólnego działania na poziomie europejskim i międzynarodowym.

UNI Europa

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*