Odtworzenie Filii Wydziału Komunikacji w Drezdenku.

Na stronie www.fsd.pl się informacja o tym, że Starosta powiatu strzelecko-drezdeneckiego rozpoczął starania o odtworzenie Filii Wydziału Komunikacji w Drezdenku. Jest to ważna informacja dla mieszkańców Gminy Drezdenko, dlatego należy tez zwrócić uwagę na fakt, że decyzja taka została podjęta na wniosek radnego z Drezdenka, Karola Chyby z dn. 14.09.2016 r.

We wniosku pojawia się prośba do starosty o udzielenie informacji publicznej odnośnie ilości interesantów obsługiwanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Strzelecko-Drezdeneckiego z podziałem na gminy. Dane takie niezbędne były do podjęcia dyskusji nad zasadnością utworzenia filii Wydziału Komunikacji w Drezdenku. Na powyższy wniosek starostwo odpowiedziało 23.11.2016 roku. W piśmie dowiadujemy się, że raport wygenerowany przez Polską Wytwórnie Papierów Wartościowych w Warszawie obejmujący okres od 01.01.2016 roku zawiera ilości spraw załatwianych w Wydziale Komunikacji w Strzelcach Kraj. z podziałem na czynności dotyczące: wydania dowodów rejestracyjnych, wydania decyzji o wyrejestrowaniu, zgłoszeń sprzedaży pojazdu, wpisu ewidencji, wydania pozwoleń czasowych.

Wnioski z podziałem na gminy.

  • Gmina Strzelce Krajeńskie – 2726
  • Gmina Drezdenko – 4222
  • Gmina Dobiegniew – 975
  • Gmina Zwierzyn – 1486
  • Gmina Stare Kurowo – 1430

Pierwsza interpelacja w tej sprawie została złożona przez radnego Sebastiana Dukaczewskiego na sesji RM w dniu 28 stycznia 2015 roku. Wtenczas Starosta informował o dużych kosztach przywrócenia filii i wskazywał na inne rozwiązanie jakim mogłoby być biuro podawcze. Na tej odpowiedzi sprawa się zakończyła.

Dlaczego zlikwidowano Wydział Komunikacji w Drezdenku? Problemy przy projektowaniu budżetu starostwa w 2011 roku skłoniły poprzedni zarząd do przedstawienia likwidacji kilku placówek powiatowych w tym Wydziału Komunikacji w Drezdenku w dniu 17 marca 2011 roku. 25 marca 2011 Burmistrz Miasta zaproponował podjęcie rozmów w sprawie dalszego funkcjonowania placówki. Samorząd zobowiązał się do udzielenia pomocy finansowej powiatowi w formie corocznej dotacji celowej na finansowanie Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Drezdenku. Dotacja miała wynosić łącznie 0,5 etatu i utrzymywanie stałych łączy komunikacyjnych. Ówczesny starosta Andrzej Bajko propozycję odrzucił.

Mateusz Grzymałowski

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*