Nowy plac Wileński

Już w lipcu przyszłego roku plac Wileński znajdujący się w centrum Drezdenka przejdzie gruntowną przemianę i zmieni się nie do poznania.  Niedługo rozpocznie się jego przebudowa, która pochłonie blisko 4.846.230,76 zł. Przetarg na inwestycję wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane „rejjs” ze Złotoryji. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w ostatnim czasie w Drezdenku, która sprawi, że serce miasta zostanie pokazanie w całkowicie nowym wcześniej niespotykanym na tą skalę świetle. Zadanie jest trudne i będzie wiązało się z utrudnieniami w ruchu zarówno dla pieszych jak i kierowców.

Plac wraz z otaczającą go architekturą został założony przez Franza Balthasara Schönberga von Brenkenhoffa, który na zlecenie osuszał i kolonizował dorzecze Warty i Noteci. To właśnie pomnik Franza stał na Nowym Rynku, a późniejszym placu Wileńskim do końca II wojny światowej. Dzisiaj plac zatracił swoją pierwotną funkcję i stał się dużym parkingiem z zaniedbaną zielenią oraz niezbyt ładnym betonowym pomnikiem upamiętniającym 650-lecie nadania praw miejskich.

Plac leży w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Urzędu Miejskiego i w ścisłym centrum miasta, traktowany jest jako miejska przestrzeń publiczna, która dzięki przebudowie zostanie dostosowana do współczesnych potrzeb z zachowaniem osi widokowej pomiędzy Starym Rynkiem i Placem Twierdzy znajdującej się przy placu Wolności. Na osi placu usytuowano pomnik w formie ram widokowych, symbolizujących bramę miasta.  Plac dzięki przebudowie będzie  miejscem zagospodarowanym w sposób odpowiadający swojej randze w strukturze miasta. Zacznie spełniać swoje reprezentacyjne miejsce o charakterze wielofunkcyjnym, przeznaczone do organizacji oficjalnych uroczystości, wydarzeń kulturalnych, spotkań, koncertów a także miejsce codziennego odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Miasta.

Przebudowa ma być realizowana na postawie projektu, który w zeszłym roku zajął pierwsze miejsce w organizowanym przez gminę konkursie na przebudowę placu. Udział w nim wzięło aż 46 prac z czego najlepsza okazała się praca zespołu projektowego z Wągrowca w składzie: Grzegorz Kochanowski, Magdalena Filipiak, Paulina Bandura i Iwona Zielińska. Konkurs obejmował opracowanie koncepcji przebudowy oraz zagospodarowania terenu wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą. Komisja oceniająca prace zwróciła uwagę na to, że autorzy przygotowując swoją koncepcję w pierwszej kolejności postanowili zapoznać się z opiniami i potrzebami mieszkańców miasta. W tym celu przeprowadzili ankiety, które posłużyły za punkt wyjścia. W całym projekcie najważniejsze okazało się podzielenie placu na strefę rekreacyjną, reprezentacyjną i parkingową. Całość została uzupełniona o zieleń i miejsca dla rodziców z dziećmi, oraz dla osób starszych. Płyta placu została zaprojektowana tak, aby była przyjazna dla każdego w tym osób niepełnosprawnych, którzy będą mogli się tam swobodnie poruszać. Plac wpisywał się będzie w układ urbanistyczny miasta poprzez otwarcie przestrzeni placu na kierunku historycznej, barokowej osi urbanistycznej, łączącej Stary Rynek z Placem Wolności. Oprócz tego kompleksowe i efektowne zagospodarowanie placu z iluminowanymi wodotryskami, liniowym oświetleniem LED, elementami małej architektury oraz zieleni, nada placowi nowoczesnego kształtu. Wprowadzenie do systemu tabliczek odlanych z brązu  znajdujących się w osi placu nazwanych „ŚCIEŻKA HISTORII”, pozwoli na popularyzowanie historii miasta. Po obu stronach placu znajdować się będą miejsca parkingowe dla aut oraz stojaki dla rowerów.

Mateusz Grzymałowski

Żródło: BIP

Foto: MIA STUDIO

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*