MISJA

Jesteśmy  grupą ludzi chcących zmienić Drezdenko na lepsze, przyjaźniejsze mieszkańcom i gościom. Jesteśmy lokalnymi patriotami, dumnymi z naszej ziemi, chcącymi wykorzystać ogromny potencjał w niej drzemiący, planującymi w niej pozostać, gotowymi poświęcić się pracy na jego rzecz. Chcemy działać z mieszkańcami i dla mieszkańców dla wspólnego dobra i lepszej przyszłości.

Dlaczego powstaliśmy?

Powstaliśmy, ponieważ chcemy działać na rzecz miasta, chcemy żeby mieszkańcy przestali być przedmiotem, a stali  się podmiotem mającym wpływ na otaczającą rzeczywistość.

Kim chcemy być?

Chcemy się stać ruchem społecznym mający wpływ na otaczająca nas rzeczywistość. Podmiotem inicjującym tak bardzo potrzebną gminie debatę na kluczowe dla rozwoju miasta tematy. Grupą skupiającą osoby chcące pozytywnych zmian korzystnych dla całej społeczności. Inicjatorami rozwiązań, które doprowadzą do rozwoju miasta i będące iskrą, która obudzi społeczeństwo obywatelskie.

Co chcemy zrobić?

Stowarzyszenie Przyjazna Gmina Drezdenko za absolutny priorytet swoich działań stawia sobie rozwój gminy Drezdenko poprzez:

 • Wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji przedsięwzięć służących rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • Wspieranie inicjatyw w zakresie realizacji przedsięwzięć innowacyjnych,
 • Propagowanie aktywności społecznej poprzez kształtowania postaw obywatelskich,
 • Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich promocja,
 • Wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu,
 • Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
 • Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Jak to chcemy zrobić?

Zamierzamy intensywnie działać w życiu publicznym naszej gminy poprzez:

 • Działalność informacyjną, promocyjną i wydawniczą,
 • Wolontariat,
 • Działalność charytatywną,
 • Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami,
 • Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na obszarze gminy Drezdenko,
 • Wspieranie inicjatyw społecznych.

My, w Stowarzyszeniu Przyjazna Gmina Drezdenko –  naprawdę wierzymy, że można naszą gminę zmieniać na lepsze z poziomu obywatelskiego dla dobra jej wszystkich mieszkańców.

Pozdrawiamy

Członkowie Przyjazna Gmina Drezdenko