Mapa wydatków Drezdenka 2018

Co roku Burmistrz Drezdenka przedstawia Radzie Miejskiej, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki.

Dochody zaplanowane są w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Budżet miasta musi być zbilansowany:

DOCHODY + PRZYCHODY = WYDATKOM + ROZCHODOM

Przedstawiony przez Burmistrza projekt budżetu przyjmuje Rada Miejska. Sama uchwała budżetowa może być zmieniania w trakcie roku budżetowego co niejednokrotnie ma miejsce. Burmistrz może w każdym momencie roku budżetowego wystąpić do Rady z projektem zmiany uchwały budżetowej. Wystąpienie takie jest niezbędne gdy np. w toku wykonania budżetu okazuje się, że własne dochody będą wyższe niż planowano i Burmistrz chce wykorzystać większe dochody, by zwiększyć ogólną kwotę wydatków.

Zmiana uchwały budżetowej jest niezbędna, gdy dochody okażą się niższe od planowanych, a Burmistrz nie widzi możliwości dokonania cięć w wydatkach i chce uzyskać zgodę na zwiększenie deficytu budżetowego.

W trakcie roku Burmistrz przedstawia Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu na półrocze, a wszystkie informacje są ogólnie dostępne na BIP. Po zakończeniu roku Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu oraz roczne sprawozdanie finansowe.

W tym roku projekt zakłada wydatki na kwotę  83 593 575 zł z czego inwestycje na poziomie 11 mln zł. Co w porównywalne z latami poprzednimi.

PEŁNA WERSJA MAPY WYDATKÓW.

Mateusz Grzymałowski

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*