Kiedy kolejne odcinki obwodnicy Drezdenka?

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze poinformował, że otwarcie II etapu obwodnicy Drezdenka, łączącego drogę wojewódzką nr 160 z drogą wojewódzką nr 181, zaplanowane zostało na dzień 18 stycznia 2018 roku.

Obwodnica Drezdenka ze względu na wysokie koszty budowy wynoszące ok. 182 mln złotych, została przez ZDW podzielona na 4 etapy.

W 2015 roku zakończono etap I kosztujący 9 mln zł i łączący drogi wojewódzkie nr 158 i 160. Zadanie zrealizowane zostało ze środków LRPO 2007-2013. II etap łączący drogi wojewódzkie nr 160 i 181, rozpoczął się w 2016 roku i zakończył w grudniu 2017. Zadanie zrealizowano ze środków LRPO – lubuskie 2020, a jego koszt wyniósł 12 mln zł.

Etap III obwodnicy Drezdenka w ciągu dróg wojewódzkich nr 181 – 174 wpisany jest na listę zadań rezerwowych do planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO-Lubuskie 2020. Jednakże zadania na liście rezerwowej nie mają zagwarantowanego pokrycia środkami finansowymi. Szacunkowy koszt budowy III etapu wynosi 46 mln zł. Z powodu wysokiej ceny inwestycja możliwa będzie jedynie w przypadku zwiększenia alokacji środków z UE lub pojawienia się oszczędności poprzetargowych. Jednak należy mieć na uwadze, że pozyskane środki finansowe kierowane będą w pierwszej kolejności na zadania ujęte w Planie, których realizacja jest niezbędna do osiągnięcia zakładanego wskaźnika produktu RPO-Lubuskie 2020.

Wysoki koszt budowy IV etapu, wynoszący 115 mln zł , który połączyłby drogi wojewódzkie nr 160 i 158, nie został ujęty w dokumentach planistycznych do roku 2020. Największym kosztem w całej inwestycji jest budowa obiektu mostowego oraz zastosowanie rozwiązań mających na celu ochronę środowiska.

Mateusz Grzymałowski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*