Grotów bez drogi

Na wniosek burmistrza Macieja Pietruszaka dnia 14 czerwca 2018 roku o godzinie 8.00, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, która na celu miała przyjęcie uchwały zdejmującej z budżetu budowę drogi w miejscowości Grotów w kwocie 313.000zł.

Pieniądze te przeznaczone miałyby być na poniższe zadania:

 • budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Niegosław w kwocie 91.000 zł,
 • budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Goszczanowo w kwocie 57.000 zł,
 • zadanie polegające na budowie i przebudowie terenu sportowo-rekreacyjnego w obrębie stadionu oraz basenu miejskiego w Drezdenku w kwocie 65.000 zł,
 • Przebudowa skrzyżowania ulicy Słonecznej i Moniuszki w Drezdenku w kwocie 60.000 zł,
 • rozbudowa sieci wodociągowej ul. Towarowej w Drezdenku w kwocie 40.000 zł,

Burmistrz Maciej Pietruszak wyjaśnił, że sesja została zwoła ze względu na to, że gmina uzyskała dofinansowanie do pierwszych dwóch projektów i warunkiem jego uzyskania jest zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie.

Radny Siuda zasugerował, że jeżeli w budżecie są pewne środki to dobrym rozwiązaniem będzie przeznaczyć je na budowę samych wiat w Goszczanowie i Niegosławiu, bez zdejmowania zadania w postaci budowy Drogi w miejscowości Grotów.

Na sesji złożono także dwa pisma, jedno sołtys Grotowa Karoliny Piotrowskiej wraz z podpisami mieszkańców, oraz drugie Stowarzyszenia Grotowskie Inicjatywy Twórcze.

Sołtys Grotowa wyjaśniła, że droga ta była już raz zdjęta z budżetu 4 lata temu w związku z koniecznością przebudowy oczyszczalni ścieków, co było uzasadnione. Natomiast w kolejnych latach mimo składania wniosków do budżetu przez sołtys Grotowa i radnego Mariusza Sucheckiego, inwestycja była odrzucana.

Przedmiotowa droga prowadzi między innymi do zabudowań, w których zamieszkuje osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, która korzystając z tej – zdewastowanej drogi na co dzień – jest dowożona na zajęcia rehabilitacyjne do Ośrodka Wychowawczo-Rehabilitacyjnego w Drezdenku. Oprócz tego droga ta prowadzi do dużego gospodarstwa rolnego zajmującego się produkcją mleka, którego właściciel wielokrotnie miał problem z odbiorem swoich wyrobów przez cysterny firmy transportowej. Uszkodzenie pojazdu tejże firmy oraz jej stanowisko było przedmiotem pisma skierowanego do władz Drezdenka.

Ostatecznie projekt przyjęto i Grotów nie będzie miał wybudowanej drogi. Poniżej wynik głosowania.

ZA:

 • Czerwińska Katarzyna
 • Dasiukiewicz Edward
 • Dukaczewski Sebastian
 • Dworecki Jarosław
 • Jaśków Krzysztof
 • Krysa Dariusz
 • Majzlik Henryk
 • Nawrot Eugeniusz

PRZECIW:

 • Kruk Mariola

WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU:

 • Siuda Krzysztof

WYNIK GŁOSOWANIA

PROJEKT UCHWAŁY

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*