Gmina użytkuje działkę mieszkańca wsi Bagniewo bez jego zgody

W tym roku miasto postanowiło utwardzić drogę w miejscowości Bagniewo biegnącą na działce 134, która należy do gminy. Okazuje się jednak, że część drogi schodzi z własności gminy i przebiega przez prywatną działkę Pana Edwarda, 65 letniego mieszkańca wsi.

Jak dowiedzieliśmy się od urzędników, przebieg dróg wewnętrznych na terenie Gminy Drezdenko w przeważającej większości nie jest zgodny z ich przebiegiem geodezyjnym. Wykonywanie umowy mającej na celu bieżące utrzymanie dróg nie przewiduje każdorazowo wznawiania granic każdej działki oznaczonej w ewidencji gruntów ze względu na znaczny koszt oraz czas realizacji. Sporny odcinek został wyznaczony przez mieszkańców Bagniewa jako skrót z którego korzystali od lat, mimo przebiegającej obok drogi na działce 134 należącej do gminy.

Urzędnicy twierdzą, że sołtys wsi przed wykonaniem bieżących remontów poinformował przedstawiciela gminy po raz pierwszy, iż droga fizycznie przebiega na tym odcinku w innym miejscu, ale nie powinno być problemu z remontem, gdyż właściciel z działki nie korzysta. Gmina informuje nas, że wykonawca otrzymał polecenie wykonania uzupełnienia działki nr 134 (droga należąca do Gminy Drezdenko) bez odcinka przebiegającego przez teren prywatny i tak zadanie wykonał. Jednak wizyta na miejscu pokazała, że droga na terenie prywatnym jednak została w jakimś stopniu wykonana, co było podstawą do wysypania na nią żwiru przez właściciela.

Żwir wysypany na drodze biegnącej przez prywatną działkę.

Sołtys i właściciel działki twierdzą, że niejednokrotnie powiadamiano gminę o tym, że droga znajduje się na terenie prywatnym m.in. w piśmie do Burmistrza z marca 2015 roku w którym to zaznaczono. Wtedy też właściciel prosił o polubowne załatwienie sprawy domagając  się rekompensaty za utraconą powierzchnie i zaniżenie wartości terenu (przez działkę przebiegają także rury wodociągowe, o czym właściciel dowiedział się po wykonaniu operatu geodezyjnego), jednak zaproponowana przez gminę kwota była niezadowalająca. Oznacza to, że w rzeczywistości urzędnicy już wcześniej wiedzieli o problemie i mieli sporo czasu na jego rozwiązanie na przykład poprzez wyznaczenie drogi na biegnącej obok, starej drodze leżącej na działce 134 należącej do gminy (trasa wydłużyłaby się o 20 metrów).

Wyłączenie drogi z użytkowania poprzez wysypanie w tym miejscu żwiru, co prawda nie utrudnia przejazdu samochodów osobowych, ponieważ korzystają one z drogi obok działki prywatnej  (tej, która powinna być  przez gminę utwardzona i jest jej własnością), natomiast ruch pojazdów większych takich jak służby komunalne czy straż pożarna – nie jest możliwy.

Droga gminna biegnąca kilka metrów obok drogi znajdującej się na terenie prywatnym.

Gmina uważa, że do momentu geodezyjnego wznowienia granic działki 134 na wspomnianym wyżej odcinku nie ma możliwości wykonania utwardzenia drogi, a geodezyjne wytyczenie granic działki 134 (droga gminna) na odcinku, na którym sąsiaduje ona z działką 99/3 nastąpi po wyłonieniu wykonawcy. Co dziwne pomiar geodezyjny nie był potrzebny na innych odcinkach remontowanej trasy.

Mateusz Grzymałowski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*