Drezdenko ma nowego sekretarza

Od 10 lipca 2018 roku funkcje Sekretarza Gminy wraz z powierzonymi zadaniami Zastępcy Burmistrza Drezdenka pełni Pan Andrzej Kozubaj.

Poprzedni Sekretarz Pan Błażej Rerus wystąpił do  Burmistrza Drezdenka z pismem zawierającym rezygnację z funkcji Sekretarza Gminy z dniem 1 lipca 2018 roku. Aktualnie pełni funkcję kierownika referatu Spraw Obywatelskich.

Głównym zadaniem sekretarza gminy w świetle ustawy jest „organizacja pracy urzędu i zarządzanie jego zasobami ludzkimi”. Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi danego urzędu, najczęściej burmistrzowi gminy. Może on otrzymać od niego upoważnienie do wykonania jakichś zadań z zakresu działań burmistrza. Sekretarz gminy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a nie mianowany. Oznacza to, że nabór na to stanowisko jest otwarty i konkurencyjny. Zapis w ustawie mówi, że kandydat na stanowisko sekretarza musi być apolityczny i bezpartyjny.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*