Dochody z ropy a inwestycje.

Przed pojawieniem się kopalni ropy w Drezdenku zapowiadano, że będzie ona poważnym impulsem rozwojowym. Tylko od roku 2014 roku budżet z tytułu funkcjonowania zakładu, został zasilony blisko 49 milionami złotych!

Jednak ta spora kwota nie przyczyniła się do gwałtownego wzrostu wydatków inwestycyjnych w Gminie Drezdenko. Ich poziom w stosunku do całości wydatków jest niższy niż przed 2011 rokiem, kiedy to przeznaczano na ten cel średnio rocznie 21% wydatków. Od 2014 roku kiedy do budżetu zaczęło wpływać ok. 12 mln złotych z tytułu funkcjonowania kopalni ropy, poziom inwestycji w stosunku do całości wydatków obniżył się średnio do ok 16%. Co oznacza, że wzrosły wydatki bieżące (Na przykład: Oświata ok. 3 mln, kultura ok. 1 mln, sport 0,8 mln, administracja publiczna 1 mln, gospodarka komunalna ok. 2 mln).

Wykres 1. Do 2011 roku widać stabilność w przeznaczaniu pieniędzy na inwestycje. Pomiędzy rokiem 2012 i 2013 poziom wydatków na inwestycje był jednym z najniższych w ostatnich 13 latach. Od 2014 wzrósł, lecz pozostał na poziomie niższym niż przed 2011 rokiem mimo wpływów z ropy.

Kwota przeznaczana na inwestycje rosła stabilnie aż do roku 2011, by po nim spaść w 2012 i 2013 do poziomu zbliżonego do tego z 2004 roku, czyli do około 5 mln złotych (budżet w 2012 roku był wyższy od tego w 2004 o ponad 20 mln złotych). Po pojawieniu się dochodów z ropy inwestycje w mieście wzrosły do poziomu z 2010 i 2011 roku czyli do kwoty ok. 11 mln złotych i utrzymują się stabilnie do dnia dzisiejszego. Gdyby wydatki inwestycyjne porównać do naszego najbliższego sąsiada jakim są Strzelce Krajeńskie, to ich poziom planowany na 2017 rok jest tylko o ok. 4 mln złotych wyższy. Należy przypomnieć, że budżet Drezdenka jest większy od Strzeleckiego o prawie 14 mln złotych. Co oznacza, że nasz najbliższy sąsiad wydaje mniej na wydatki bieżące (Oświata, Sport, Kultura).

Wykres 3. Na wykresie można zauważyć, że zastrzyk pieniędzy z kopalni ropy nie wpłynął znacząco na zwiększenie się wydatków inwestycyjnych.
Wykres 4. Widać wyraźnie, jak mocno dochody Drezdenka wzrósł w stosunku do Strzelec od roku 2014.

Oprócz tego Gazeta Lubuska informuje nas, że Gmina Drezdenko zajmuje dosyć wysokie miejsce jeżeli chodzi o wpływy z dochodów podatkowych. Gdyby natomiast zestawić przychody gmin ze wszystkich źródeł za 2016 rok, to w Gminie Drezdenko na jednego mieszkańca przypada ponad 4200 zł, co oznacza, że jesteśmy najbogatszą gminą w okolicy.

Wykres 5. W powyższym wykresie użyto danych ze sprawozdań finansowych gmin za rok 2016.

Poniżej można przeanalizować zmiany w wydatkach na główne działy, brane pod uwagę w ustalaniu budżetu.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Źródła:

  1. Wywiad z Maciejem Pietruszakiem w Radiu Zachód, 24-01-2014.
  2. www.bip.pl
  3. Gazeta Lubuska, 10-11-2017

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*