Czy dojdzie do naprawy drogi 174 (Stare Bielice) i 160 (Międzychód)?

Radni województwa lubuskiego otrzymali odpowiedź na interpelacje w sprawie dróg wojewódzkich nr 160 i 174 na terenie gminy Drezdenko.

Według planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich w ramach RPO-lubuskie 2020, planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Drezdenko-Sowia Góra. Inwestycja przewiduje poszerzenie drogi do szerokości 7 metrów oraz budowa ciągu pieszego, zatok autobusowych nowych zjazdów oraz przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową. W planie ujęto szacunkowy koszt inwestycji w wysokości 9,5 mln złotych.

Jednakże według wstępnego kosztorysu projektanta, wartość zadania przewyższa prawie 3 krotnie planowane na ten cel środki. W związku z tym odcinek nie będzie wykonany w całości, a remont dotyczyć będzie tylko jego fragmentu.

W przypadku drogi 174, która znajduje się na liście zdiagnozowanych potrzeb sieci dróg na lata 2015-2020 nie ma obecnie środków finansowych. Dlatego jeżeli nie pojawią się dodatkowe środki z UE lub oszczędności poprzetargowe, nie ma  mowy o naprawie odcinka z Drezdenka do Starych Bielic.

Mateusz Grzymałowski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*