Co nowego w lokalnych jednostkach OSP?

Na terenie miasta i gminy Drezdenko działa w sumie 9 jednostek OSP. Wszystkie jednostki to jednostki posiadające na wyposażeniu minimum jeden samochód pożarniczy. Cztery jednostki OSP Drezdenko, OSP Niegosław, OSP Rąpin i OSP Trzebicz to jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Na utrzymanie i działalność 9 jednostek OSP z terenu miasta i gminy Drezdenko w 2017r. w budżecie gminy zaplanowano kwotę 1.493.370,00zł. Na terenie gminy zrzeszonych jest 167 strażaków ochotników posiadających aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie NNW, mogących brać bezpośredni udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych.

07 lipca 2016r. podpisana została umowa partnerstwa pomiędzy Zarządem Wykonawczym Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego, a Gminą Drezdenko dotycząca realizacji projektu pn.„Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodziami i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy”. W ramach realizacji projektu Gmina otrzyma średni samochód ratowniczo – gaśniczy o wartości szacunkowej 850.000 zł. Oprócz tego Gmina będzie mogła przystąpić do dalszej budowy remizy  OSP Drezdenko o łącznej wartości 778.000,00 zł, wykonać pokrycia dachu budynku remizy OSP Gościm – 40.000,00 zł, wykonać projekt na budowę zbiornika nieczystości ciekłych przy remizie OSP Stare Bielice – 3.500,00 zł oraz wymienić ogrodzenia przy remizie OSP Niegosław.

Mateusz Grzymałowski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*