Ocena stanu dróg w Drezdenku

5 kwietnia 2016 Mateusz Grzymałowski 0

W ostatnim czasie społeczność Drezdenka, sfrustrowana stanem dróg w naszym mieście, zaczęła wylewać swoje żale, głównie na portalach społecznościowych. Chodziło przede wszystkim o ulicę Niepodległości […]

Oświadczenie

1 marca 2016 Mateusz Grzymałowski 2

W związku z rozpowszechnianymi przekłamanymi, błędnymi i zmanipulowanymi informacjami na temat wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kosin informuję, co następuje: 1. W dniu […]

Protest w Smurfit Kappa

15 lutego 2016 Mateusz Grzymałowski 0

W piątek 12.02.2016 około 40 uzwiązkowionych pracowników Smurfit Kappa Polska przeprowadziło protest przed fabryką w Drezdenku, aby wyrazić swoje głębokie rozczarowanie i zaniepokojenie w związku […]

Nowy plac Wileński

4 lutego 2016 Mateusz Grzymałowski 1

Autor projektu, który zwyciężył w konkursie na nowe zagospodarowanie Naszego Placu Wileńskiego zamieścił na planszach kilka cennych dla mieszkańców Drezdenka informacji o tym, jak ma […]

Mapa wydatków 2016

29 stycznia 2016 Mateusz Grzymałowski 0

Co roku Burmistrz Drezdenka przedstawia Radzie Miejskiej, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki. Dochody zaplanowane są w oparciu […]