Mapa wydatków 2016

29 stycznia 2016 Mateusz Grzymałowski 0

Co roku Burmistrz Drezdenka przedstawia Radzie Miejskiej, projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. W projekcie ujęte są dochody i wydatki. Dochody zaplanowane są w oparciu […]

Polska demokracja w pigułce

19 października 2015 Mateusz Grzymałowski 1

W mediach głównego nurtu można usłyszeć piękne frazesy o wspaniałości demokracji, szczególnie tej w polskim wykonaniu. Słyszymy o możliwości wyrażania poglądów, posiadaniu własnego zdania, własnych […]