Bezrobocie w gminie Drezdenko

31 stycznia 2018 roku w gminie Drezdenko zarejestrowanych bezrobotnych było 749 osób w tym w mieście 450 i na wsi 299. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało 178 osób.

Stopa bezrobocia w naszej gminie jest prawie dwukrotnie wyższa niż w województwie lubuskim oraz w Polsce i wynosi 11,4%.

Na koniec stycznia 2017 roku w gminie Drezdenko zarejestrowanych było 641 osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej z czego ponad połowę, czyli 357 osób stanowią ludzie długotrwale bezrobotni.

Osoby bezrobotne w gminie Drezdenko oraz w powiecie strzelecko-drezdeneckim według wieku:

Osoby bezrobotne w gminie Drezdenko oraz w powiecie strzelecko-drezdeneckim według wykształcenia:

Osoby bezrobotne w gminie Drezdenko oraz w powiecie strzelecko-drezdeneckim według czasu pozostawania bez pracy:

Osoby bezrobotne w gminie Drezdenko oraz w powiecie strzelecko-drezdeneckim według stażu pracy:

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich zgłoszono łącznie 238 nowych ofert pracy w tym 193 oferty pracy stałej i 45 ofert pracy subsydiowanej. Ponad połowa z  tych ofert, czyli 132 pojawiło się w gminie Drezdenko. Nowe oferty pracy najczęściej dotyczyły pracodawców zajmujących się  działalnością w zakresie usług administrowania, działalnością wspierająca oraz przetwórstwem przemysłowym. Oferty pracy z podziałem na pracodawców według PKD znajdują się w tabeli poniżej.

Mateusz Grzymałowski

Źródło PUP

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*