Bezpieczne przejścia dla pieszych

Piesi przechodzący przez jezdnię w przeciwieństwie do kierujących pojazdami mechanicznymi, nie posiadają zabezpieczeń, które ochronią ich w przypadku wypadku. Powinni w trosce o własne bezpieczeństwo korzystać ze specjalnych przejść minimalizujących potrącenia do minimum.

Warto pamiętać, że pieszym jest każdy z nas niezależnie od tego czy prowadzi, ciągnie lub pcha rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny, inwalidzki lub porusza się w wózku inwalidzkim. Każdy powinien mieć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię, dlatego Stowarzyszenie Przyjazna Gmina Drezdenko postanowiła z pomocą mieszkańców wyznaczyć na terenie gminy Drezdenko przejścia, które powinny został dodatkowo oznaczone, oraz miejsca w których powinny powstać bezpieczne przejścia dla pieszych, minimalizujące ryzyko wypadku i maksymalizujące tym samym bezpieczeństwo pieszych.

W załączniku znajduje się projekt w którym zawarliśmy wskazane przez mieszkańców i członków stowarzyszenia miejsca wymagające poprawy.

PROJEKT STOWARZYSZENIA DO POBRANIA

Bezpieczne przejście dla pieszych pozwala zminimalizować ryzyko wypadku, należy także pamiętać o kilku ważnych zasadach podczas przechodzenia przez jezdnię:

 1. Pieszy powinien przechodzić przez jezdnię w miejscach do tego wyznaczonych tj. na przejściach dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności.
 2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
 3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
 4. Jeżeli przejście dla pieszych wyposażone jest w sygnalizację świetlną, tylko zielony sygnał uprawnia Cię do przejścia przez jezdnię, gdy światło zielone pulsuje, oznacza to, że zaraz pojawi się światło czerwone i należy szybko opuścić przejście. Gdy świeci się sygnał czerwony, nie wolno wchodzić na przejście. Sygnał świetlny jest często wyposażony w sygnał dźwiękowy dla osób niedowidzących i niewidomych.

Oprócz tego zamierzając przejść na drugą stronę jezdni należy pamiętać o zastosowaniu kilku prostych zasad:

 • spojrzeć w lewo,
 • spojrzeć w prawo,
 • ponownie spójrzeć w lewo,
 • gdy droga jest wolna, można przechodzić,
 • podczas przechodzenia należy kontrolować sytuację, czy nie nadjeżdża pojazd,
 • jezdnię należy przechodź  prostopadle najkrótszą drogą.

Jednocześnie pamiętaj, że zabrania się:

 • wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 • przebiegania przez jezdnię;
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych w z winy pieszego jest:

 • wejście bezpośrednio przed jadący pojazd,
 • wejście przy czerwonym świetle,
 • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.

Stowarzyszenie Przyjazna Gmina Drezdenko

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*